WhatsApp - תמיד תדעו מה נשמע

אחת האפליקציות המוכרות והשימושיות בעולם, היא כלי יעיל לשיפור התקשורת עם הסטודנטים ולקידום למידה. 

WhatsApp מאפשרת יחס אישי, שיתופיות ולמידת עמיתים, שיח פעיל סביב נושא הלימוד, מעורבות כשכל לומד יכול לקחת חלק פעיל בקבוצה, להעלות שאלות/קושי/חוויה בזמן אמת, לחבר בין התוכן הנלמד לחווית היום יום, נגישות - הלמידה יכולה להתרחש בכל מקום וזמן.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

תועלות ושימושים: 
  • כיתה הפוכה- "טיזר" לקראת השיעור - של תמונה, חידה או סרטון שירמזו לסטודנטים במה יעסוק השיעור הקרוב בניסיון ליצור ענין או דיון לקראת השיעור.

  • סיכומון של השיעור - שלכם עם תום השיעור או כתרגיל בסבב לסטודנטים. הודעת סיכום/"שורה תחתונה" מנוסחת עבור הסטודנטים ואורזת את נושא השיעור, שנאמר בכיתה בחמש הדקות האחרונות, יכולה להיות מלווה בקישורים או סרטונים רלוונטיים.

  • הלמידה יכולה להתרחש בכל מקום וזמן - תקשורת בקבוצת ואטסאפ שוברת את קירות הכיתה ומאפשרת למידה גם שלא בזמן השיעור, זה מאתגר מעט את הגבולות, אבל מאפשר ערוצי תקשורת חדשים.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

עזרי הדרכה:

מדריך - עם טיפים לשימוש ב WhatsApp בהוראה

מצגת מאת טובי בן הרצל: שימוש ב-WhatsApp בהוראה מרחוק

מדריכים של חברת WhatsApp לפי נושאים

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

+ חופשי לשימוש        + תמיכה בעברית

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il