top of page

אודות היחידה לקידום ההוראה

מטרתנו לקדם הוראה ולמידה חדשנית ברופין בשילוב טכנולוגיות, ליצירת עניין ומעורבות הסטודנטים בלמידה פעילה, שיתופית ומשמעותית, ולהעשרתם במיומנויות הנדרשות כבוגרים בסביבה דיגיטלית ועולם תעסוקה מבוסס טכנולוגיה.

אנחנו רואות אתכם כ'מורים לחיים', ולצד התכנים הנלמדים, מציעות מניפת הזדמנויות יקרת ערך להתנסות. 

1מניפה copy copy.png

אנו נזמין אתכם

פרזנטציות חדשניות

מיקוד מסרים, אינפוגרפיקה

הרחבת האינטראקציה בשעורים וביניהם

שאלות, סקרים, עמדות סטודנטים

תחנות למידה, בניית משימות שיתופיות

מבדקי ידע, בחנים מקוונים

בניית 'פיגומים' כתוכן מקוון

נושא מאתגר, מודל מורכב, תמה מרכזית

Teach Others - תוצרי סטודנטים ייחודיים

פרזנטציות, אריזות מידע חדשניות

המרת שיעור בקמפוס לשיעור מרחוק

בניית קורס מקוון, Blended Learning

 • לצאת מאזור הנוחות, להתרענן ולהתנסות בשילוב כלים חדשים, ביישום מהלכי הוראה והקנית מיומנויות חיוניות לסטודנטים כבוגרים.

 • לאתגר את הסטודנטים לפעול באופן דומה וליהנות מפירות הצלחתם. הצלחתם-הצלחתנו.

 • לשתף ברעיונות ובהתנסויות שלכם מהשטח ליצירת הפריה הדדית, 'קהילה לומדת' עבורנו ובתוכנו, ברופין.

נדריך, נתמוך ונלווה אתכם (בקבוצות וביחידים) בכל התהליך:

 • ניצור מרחבים מגוונים שיאפשרו חשיפה לשפע המידע שקיים בתחום בארץ ובעולם.

 • נאתר את הכלים הדיגיטליים הטובים ביותר, גם את החדשים שיצאו לשוק ('חם מהתנור') ונלמד אתכם בסבלנות כיצד להשתמש בהם באופן מותאם לקורסים השונים, לגודל הכיתות , לתהליכי ההוראה-למידה (בקמפוס, מרחוק סינכרוני ו-אסינכרוני).

 • נסייע ביישום מתודות/מהלכי למידה רלבנטיים בשעורים וביניהם, ליצירת סקרנות ומעורבות פעילה של הסטודנטים

 • נלווה אתכם בבניית 'פיגומים', תכני למידה ארוזים היטב שניתן יהיה ללמוד אותם עצמאית, בהכוונתכם

 • נמליץ על יצירה עצמית (Hand Made) לצד שימוש בחומרים קיימים נהדרים שקיימים ברשת, תמונות, מצגות, ושאר 'תבניות' לאריזת מידע באופן מעוצב וחדשני

מניפת הזדמנויות

ו.. למרות הידע והניסיון הרב שצברנו

 • נקשיב, נלמד ונפיק לקחים תוך כדי תהליך.

 • נמשיך ונשאל אתכם ואת הסטודנטים מה עובד ותורם לכם ולסטודנטים ומה פחות נחפש ביחד חלופות טובות ורלבנטיות עוד יותר

 • נאתגר את עצמנו בפרויקטים נבחרים שיש לקדם

 • נשמש דוגמא אישית ומקצועית בכל צעד, יוזמה או עשייה שלנו.

bottom of page