top of page

AI וכלים דיגיטליים

הכלים המוצעים הם בעלי ערך מוסף לתהליכי ההוראה והלמידה ומיועדים לשימוש המרצים והסטודנטים. 

כנסו וקראו כיצד להשתמש בהם (מדריכים, סרטוני הדרכה), מהן התועלות העיקריות של כל כלי ובאיזה אופן חברי הסגל שלבו אותם בהוראת הקורסים השונים ('התנסויות מרצים'). ניתן להיוועץ בנו בפגישה ייעודית.

זכרו: סטודנטים שיתבקשו להכין סרטון, לבנות דף מעוצב באינטרנט לסיכום נושא/תהליך או להפעיל משחק תחרותי במהלך פרזנטציה בשיעור, יעברו חוויית למידה משמעותית יותר וירכשו מיומנויות חיוניות גם לעולם העבודה כבוגרים.

תוצרי למידה ייחודיים יוכלו לשמש 'כרטיס ביקור' עבור הסטודנטים, ולהוות 'חלון ראווה' של המחלקה לאורך זמן.

אתרי הקורסים

moodle.png

AI - בינה מלאכותית

GPT.png

שיעורים סנכרוניים

zoom-padding-right.png

המחשות, סימולציות ומשחקונים

פעילויות שיתופיות

אריזות מידע ייחודיות

סרטונים וקליפים

אינטראקציה מרצה-סטודנטים

אינטראקציה מרצה-סטודנטים

Anchor 1

בשיעור טוב...משולבות שאלות רבות לסטודנטים המאלצות אותם לחשוב, להציג תגובה, לטעות, להדגים, לעבוד בצוות, לחדש ועוד. הכלים המוצעים מאפשרים ליצור מגוון אינטראקציות עם כלל הסטודנטים ובאופן אנונימי במהלך שיעור. כל התגובות (גם בכיתה גדולה) מוצגות באופן גרפי ומיידי והמרצה יכול לקבל מידע מהיר על הידע/ההבנה/העמדות של הסטודנטים ולנווט את השיעור/הדיון בהתאם.

סרטונים וקליפים

Anchor 2

דרך חווייתית, מעשירה וממוקדת להצגת תוכן, להדגמה והסבר של תהליכים/מודלים מורכבים בדרך פשוטה. לשימושכם מגוון כלים שיאפשרו בניית סרטונים מסוגים שונים, להמחשת דוגמאות מהשטח, הצגת מס' נקודות מבט – למידה משמעותית בדקות בודדות של סרט. וגם טיפים וקישורים למאגרי סרטונים ברשת. דוגמאות ליישום סרטונים וקליפים ע"י מרצים וסטודנטים – בהתנסויות מרצים. להיוועצות/תאום פגישה לפיצוח תוכן ובניית סרטונים יש ליצור קשר

אריזות מידע ייחודיות

Anchor 3

"לארוז" מידע בדרך יצירתית ומעוצבת זה אתגר גדול. הכלים המוצעים יסייעו לכם לעשות זאת במהירות ובקלות.

בוחרים "אריזה" ויוצקים פנימה תוכן, תמונות, סרטונים, קישורים, ובלחיצת כפתור ועוד קצת... הרעיונות שלכם יזכו לשדרוג מיידי ויראו גם מקצועיים יותר.

פעילויות שיתופיות

Anchor 4

הכלים המוצעים מזמנים סביבות עבודה שיתופיות, גמישות, דינמיות ללא מגבלת זמן ומקום - המעודדות סטודנטים לקחת חלק פעיל במטלה שיתופית ויצירת תוצרי למידה ייחודיים, הממזגים את היכולות ואת הידע של כל ה'שותפים'. סביבות (גם חברתיות) אלה תומכות בתהליכים של סיעור מוחות והעלאת רעיונות, בניה מדורגת של תוצרים וקבלת פידבק מעמיתים. ניתן להתנסות בשימוש בכלים אלה כמטלות לאורך הקורס או להקדיש את הזמן במהלך השעור/ים עצמם.