Calameo

יצירת ספר דיגיטלי (מקוון)

כלי המאפשר להמיר קבצי טקסט לספר/מגאזין דיגיטאלי ולהעשיר אותו בשכבות תוכן מגוונת ואינטראקטיביות כגון, תמונות, סרטונים, קול, תוכן עניינים ועוד.

ניתן לקבוע את כיוון הדפדוף בספר, לשתף עם סטו'/להטמיע באתר הקורס/לשלוח כקישור ולשתף במדיות חברתיות.

הגרסה החינמית של הכלי לא מגבילה למספר פרסומים. כל פרסום יכול להכיל עד 500 עמודים (100MB)

תועלות ושימושים

  • למרצה - ליצור חוברת קורס/תחום למגאזין דיגיטאלי ואטראקטיבי. להמיר מאמרים/מצגות לספרון מקוון, לשלב המחשות, סרטוני הרחבה/הדגמה, קישור לחומר רלוונטי נוסף, משימות ועוד

  • לסטודנט - לייצר תוצר ייחודי למשימת סיכום, פרויקט, פרזנטציה ועוד

עזרי הדרכה

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין