Coggle

מפות חשיבה

כלי דיגיטלי ידידותי ופשוט המאפשר לתעד ולארגן תהליכי חשיבה באופן גרפי ולהבהיר הקשרים בין רעיונות ומושגים. לקדם חשיבה חופשית, יצירתית ואסוציאטיבית:

  • לתמוך בתהליך של סיעור מוחות

  • למפות ידע, לארגן רעיונות/מודלים - ולהציגם באופן גרפי, רב מיימדי (ולא רק לינארי כמו בכתיבה)

  • לתכנן פרויקטים, להציג תהליכי חשיבה

  • מפת חשיבה יכולה להיות: מטלה לסיכום עבודה שיתופית של סטו', כפתיח או כסיכום תהליך למידה (מיפוי מושגי יסוד והקשרים שמכין מרצה/מומחה הידע)

  • הכלי מאפשר לשלב טקסטים, תמונות, קישורים והערות. ניתן לעבוד בו זמנית כמה משתמשים על עריכת המפה.

תועלות ושימושים

תועלות ושימושים:

  • ארגון תהליכי חשיבה ורעיונות בצורה גרפית (מסייע לשמירת הסדר, להבנת התהליך והסתעפויותיו)

  • פיתוח מיומנויות חשיבה מעמיקים, מיפוי ידע וניהול רעיונות

  • עידוד חשיבה עצמאית, קבלת החלטות ופתרון בעיות בצורה יצירתית

  • למידה שיתופית אינטראקטיבית, מקדמת עבודת צוות ולמידה פעילה

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין