Desmos

כלי דינמי שיתופי לפונקציות ושרטוט

כלי אינטרנטי ליצירת גרפים על פי פונקציות מותאמות אישית, המגיע עם 35 גרפים שונים לצורך לימוד.  Desmos מאפשר להציג מספר פונקציות במקביל והפרדתן על ידי צבעים שונים. לאחר בניית הגרף ניתן לבנות לצידו שאלה לסטודנטים.

מבנה השאלות יכול להיות מבחן רב ברירה עם תשובה אחת נכונה או יותר, כשניתן לבקש מהסטודנטים לצייר גרף ואף להגדיר בקשה להסבר במסגרת השאלות. 

תועלות ושימושים

  • הכנה למבחן: יצירת שאלון המדמה את שאלות המבחן

  •  מבדק / בוחן מקוון גם מרחוק

  •  הערכת רמת ההבנה במהלך או בסיום ההרצאה

  •  תרגול תכנים המוצגים במהלך הרצאה

  •  שיקוף הידע: אפשרות לנתב את השעור על סמך המידע שעולה בזמן אמת

עזרי הדרכה

שילוב ב-Moodle

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין