EDpuzzle

צפיה אקטיבית בסרטון

הכלי מאפשר להוסיף הערות טקסט, שאלות והקלטות קול לסרטוני וידאו ממגוון אתרים ברשת (YouTube, Viemo, TecherTube), ולהעביר את הסטודנטים מצפייה פאסיבית לחשיבה אקטיבית (במהלך השיעור, או כתרגיל בקורס, בין השעורים).

ניתן להטמיע את הסרטון ב Moodle  כחלק ממטלה או בוחן.

EDpuzzle מספקים גם סביבת מעקב אחר תשובות הצופים (מצריך רישום מקדים של הסטודנטים).

בגרסה החינמית ניתן ליצור עד 20 פעילויות שונות. ליצירת פעילויות נוספות דרוש רישיון מורחב ויש ליצור קשר עם הוראה מקוונת.

תועלות ושימושים

  • מעודד מעורבות סטודנטים בעת הצפייה בסרטונים, ומאפשר לוודא הבנה תוך כדי צפייה.

  • ניתן להשתמש בסרטונים כמבוא/חומר נלווה לנושא נלמד, ולאפשר לסטודנטים צפייה עצמאית בסרטונים עם דגשים/הנחיות/שאלות לבדיקה.

עזרי הדרכה

שילוב ב Moodle

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין