Emaze

למצגת דינמית ומרהיבה

כלי להצגה דינמית וייחודית של תוכן, תוך שימוש בתבניות מרהיבות ומגוונות המאפשרות בקלות לצקת תוכן (גם ממצגות קיימות) וליצור המשכיות, 'רצף של סיפור' בתוך מרחב של חוויה או עולם תוכן.

('האחות הקלילה' של Prezi) תומכת טוב בעברית.

תועלות ושימושים

תועלות ושימושים:
  • השימוש במצגת מסייע להצגה ויזואלית של סיפור, רעיון, מהלך או מידע

  • הסטודנטים נחשפים לרעיונות מגובשים ומאורגנים באופן חזותי ומושך המסייע לעיבוד מידע

  • המצגות המרשימות של emaze  מכניסות לאולם ההרצאות מעורבות, כיף,  עניין והתרגשות

למרצה: מתאים להכנת מצגת לפתיחת קורס, לסיכום נושא משמעותי, להצגה בכנסים.

לסטודנט: מתאים לשימוש גם ע"י הסטודנטים - לסיכום פרויקט, הצגת רעיון, תאור תהליך.

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שילוב ב Moodle

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין