Flipgrid

ניהול דיון באמצעות סרטוני וידאו

גלריה של תגובות סטודנטים באמצעות סרטוני וידאו קצרים (עד 90 שניות). המרצה מעלה נושא לדיון ושולח לתלמידיו קישור אליו, הסטודנטים מגיבים באמצעות סרטוני וידאו קצרצרים אותם הם מצלמים בעזרת הטלפונים הניידים.

מתקבלת גלריה של סרטוני וידאו, למרצה יכול לסנן תגובות ולקבוע כללי אבטחה ופרטיות, לשלב קבצים נוספים (כמו PDF, Word,  תמונות, קישורים).

בגרסה החינמית מאפשרת למרצה יצירה של לוחות ללא הגבלה כולל כמות העונים, אורך סרטון תגובה עד דקה וחצי. מרצים המעוניינים לפתוח חשבון חינמי ללא הגבלה צריכים להרשם כ Educator.

תועלות ושימושים

למידה פעילה: מתן האפשרות לסטודנטים להשתתף בדיונים באופן יצירתי, מרחיבה את מסגרת השיעור מעבר לגבולות חדר ההרצאות ויוצרת מצע ללמידה שיתופית.

שיקוף הידע: אפשרות לנתב/להרחיב את הדיונים בהתאם לתכנים המשותפים בסרטונים של הסטודנטים.

שיפור התקשורת: בין המרצה לסטודנטים, ובינם לבין עצמם, במהלך השיעור ומחוצה לו. התלמידים יכולים לצפות ולהגיב (תגובות בסמלים) לסרטוני חבריהם. מעודד השתתפות גם של סטודנטים מופנמים.

דוגמאות לשימוש:

  • איסוף חוויות או התנסויות מהשטח, תגובות אישיות לאירוע

  • מתן הזדמנות לסטודנטים להביע דעה בשפה "שלהם" (וידיאו) ויצור שיתופיות

  • הצתת דיון כהקדמה להרצאה לצורך מעורבות הסטו' והעלאת המוטיבציה

עזרי הדרכה

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין