GeoGebra

המחשת גרפים ונוסחאות מתמטיות

GeoGebra הינה תוכנה חינמית המיועדת ללימוד והוראת מתמטיקה לכל רמות הלימוד. 

גאוגברה מסייעת בהבנת תחומים רבים הקשורים בחישובים מתמטיים, כגון: גיאומטריה, אלגברה, סטטיסטיקה וחישובים מסוגים שונים.

GeoGebra משמשת סטודנטים ומרצים כאחד להדגמות מוחשיות של: גרפים, נתונים נוסחאות.

היא מאופיינת בשני היבטים עיקריים: 

 • ביטוי בחלון האלגברי מתאים ומפעיל לעצם בחלון הגיאומטרי 

 • עצם בחלון הגיאומטרי מתאים ומפעיל בטוי בחלון האלגברי 

התוכנה נגישה ונתמכת במערכות הפעלה שונות, במכשירים שונים (מחשבים,טאבלטים וטלפונים חכמים) ומופיעה גם כיישום רשת ולכן איננה מחייבת התקנה במחשב.

תועלות ושימושים

 • המחשה ותרגול: גאוגברה מאפשרת תרגול והמחשת החומר הנלמד בכיתה באופן ידידותי ופשוט ובכך מסייעת בהבנה והפנמת החומר הנלמד

 • מענה לשונות: גאוגברה מעניקה את החופש ללמד בדרך אישית וליצור מערכי שיעור ומצגות בצורה מעניינת ומתאימה

 • דוגמאות לשימוש:
  -
  ניתן לבנות המחשות ויזואליות ואינטראקטיביות עבור נוסחאות שנלמדו
  - ניתן להגדיר משתנים עבור מספרים, וקטורים ונקודות
  - ניתן לחשב נגזרות ואינטגרלים ועוד מגוון של פונקציות ואופרטורים

עזרי הדרכה

שילוב ב-Moodle

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין