Google Docs

מסמכים שיתופיים

כלי דיגיטלי המאפשר ליצור מסמכים שיתופיים המכילים קישורים, תמונות ושרטוטים. 
הכלי מאפשר גישה, יצירה ועריכה של מסמכים מכל מקום ומכל מכשיר וכן עבודה שיתופית בו זמנית של כמה עורכים.
יוצר המסמך יכול לשתף אחרים בכמה אופנים: צפייה, הצעות עריכה שניתן לאשר או לדחות או עריכה מלאה של המסמך.
הכלי מאפשר להוסיף תגובות על חלקים במסמך ולנהל צ'ט, וכך ניתן לדון עם השותפים על סוגיות הקשורות למסמך.
כל השינויים נשמרים באופן אוטומטי בעת ההקלדה. ניתן להשתמש בהיסטוריית גרסאות כדי לראות גרסאות ישנות של אותו מסמך, ממוינות לפי תאריך ומי שביצע את השינוי ולחזור לגרסה ישנה.

ניתן לבחור תבנית למסמך מתוך מבחר גדול של תבניות קיימות.

כדי ליצור מסמך, המשתמש חייב להיכנס עם חשבון ה-Google שלו. כאשר יוצרים מסמך, ניתן לשתף אותו לצפייה או לעריכה עם אחרים, גם אם אין להם חשבון Google, על ידי שיתוף של כל אחד שיש לו קישור (הסבר בסרטון מטה).

תועלות ושימושים

 • משימה שיתופית/קבוצתית: ניתן ליצור מסמך בו כל הסטודנטים תורמים חלק ביצירתו וכולם נהנים מהתוצר הסופי.

 • זמינות: לאחר יצירת המסמך ניתן לפתוח אותו בכל זמן ובכל מכשיר.

 • תיעוד: המסמך והמידע שנוסף לו מתועד ונגיש לכולם בכל זמן.

 • דוגמאות לשימוש:
  -
  משימה מתמשכת בליווי המרצה: סטודנט אחד או כמה סטודנטים כותבים עבודה בצוות והמרצה מלווה ו/או עוקב אחר התהליך ויכול להוסיף תגובות והארות.
  - הנחיה וירטואלית: המרצה מכין קובץ שיתופי ומוסיף כמה הנחיות לעבודה וטבלה בה כל קבוצה מוסיפה מידע לפי ההנחיה.
  - רב-טיוט – מרצה יכול ללוות סטודנט בתהליך כתיבת עבודת סמינריון וכך לסייע לו בטיוב העבודה. זה מונע את הצורך במשלוח טיוטות מרובות

           - המרצה יכול להגיב לסטודנט והסטודנט יכול לענות לו או לתקן
          - קובץ שאלות ותשובות במהלך הסמסטר

עזרי הדרכה

הוראה סינכרונית וא-סינכרונית

שילוב ב Moodle

תמיכה בעברית

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין