top of page

Google Forms

שאלונים וסקרים מקוונים

כלי דיגיטלי המאפשר לאסוף מידע, לנהל הרשמות לאירועים, לערוך במהירות משאל קצר, ליצור בוחן כאשר ניתן להגדיר מראש את ערכי הניקוד ומתן ציונים באופן אוטומטי ולבצע פעולות רבות נוספות, כמו הוספת שאלות מתמטיות עם ואלידציה.
ניתן לעצב את הטופס מתוך מבחר גדול של עיצובים מובנים, או להוסיף לעיצוב תמונה מהאינטרנט או מהמחשב, לסדר את הטופס לפי מקטעים ועוד.
הכלי מאפשר לבחור מבין מגוון אפשרויות לשאלות, החל בשאלות אמריקאיות וכלה ברשימות נפתחות וסולם ליניארי. ניתן להוסיף לטופס תמונות, סרטוני YouTube, קישורים ולדלג בין שאלות ודפים. 

התגובות לסקרים נאספות באופן מסודר ואוטומטי עם מידע על תגובות בזמן אמת ותרשימים. לחלופין ניתן להציג את הנתונים ב Google Sheets (כמו Excel)- כדי לבצע ניתוח מעמיק יותר.
כמו כן, ניתן להוסיף שותפים לעריכת הטופס ולהטמיע ב Moodle.

Google Forms
haikudeck.png

תועלות ושימושים

 • הערכת עמיתים: ניתן לתת לסטודנטים למשב פרזנטציה של חבריהם, להעריך תוצרים ביום אקדמי או מיני כנס ואף כמשוב איכותני לקורס לאחר שלישי הסמסטר

 • סקרים למחקר: הסטודנטים יכולים לעשות בכלי זה שימוש ככלי סקר במסגרת המחקרים שלהם

 • זמינות: ניתן ליצור טופס במחשב, למלא אותו בכל מכשיר ומערכות ההפעלה וגם להטמיעו ב Moodle

 • דוגמאות לשימוש:
  -
  יצירת סקר מקוון לאיסוף מידע / עמדות והצגתם בכיתה.
  - הכלי מאפשר מגוון סוגי שאלות, כולל שאלות דרוג בסולם ליקרט.
  - מבדק / בוחן מקוון משלב סרטון משלב תמונה שאלות פתוחות / סגורות.
  - ניתן להשתמש כדו"ח רפלקציה.
  - הערכת רמת ההבנה במהלך או בסיום ההרצאה.

עזרי הדרכה

שילוב ב-Moodle

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

haikudeck.png
bottom of page