Google Slides

מצגות שיתופיות

כלי דיגיטלי המאפשר ליצור מצגות מקוונות שיתופיות המכילות קישורים, תמונות ושרטוטים. 
הכלי מתאים במיוחד לעבודה עם שותפים – הוא מאפשר למספר אנשים העובדים כל אחד על מחשב אחר, מכל מקום - ליצור ביחד מצגת.
יוצר המצגת יכול לשתף אחרים בכמה אופנים: צפייה, הצעות עריכה שניתן לאשר או לדחות או עריכה מלאה של המסמך.

מצגות Google Slides דינמיות ומאפשרות שילוב אנימציה, קריינות, תמונות, קטעי וידאו ועוד.
הכלי מאפשר להוסיף תגובות על חלקים במצגת וכך ניתן לדון עם השותפים על סוגיות הקשורות למצגת.
כל השינויים נשמרים באופן אוטומטי בעת ההקלדה. ניתן להשתמש בהיסטוריית גרסאות כדי לראות גרסאות ישנות של אותו מסמך, ממוינות לפי תאריך ומי שביצע את השינוי ולחזור לגרסה ישנה.

ניתן לבחור תבנית למצגת מתוך מבחר גדול של תבניות קיימות.

כדי ליצור מצגת, המשתמש חייב להיכנס עם חשבון ה-Google שלו. עם יצירת המצגת, ניתן לשתפה לצפייה או לעריכה עם אחרים, גם אם אין להם חשבון Google, על ידי שיתוף של כל אחד שיש לו קישור (הסבר בסרטון מטה).

Google Slides
haikudeck.png

תועלות ושימושים

  • משימה שיתופית/קבוצתית: ניתן ליצור מצגת בה כל הסטודנטים תורמים חלק ביצירתה - שקף לכל אחד, זוג או קבוצה וכולם נהנים מהתוצר הסופי.

  • זמינות: לאחר יצירת המצגת ניתן לפתוח אותה בכל זמן ובכל מכשיר.

  • תיעוד: המצגת והמידע שנוסף לה מתועד ונגיש לכולם בכל זמן.

  • דוגמאות לשימוש:
    הכנה משותפת לפרזנטצה בכיתה – סטודנטים יכולים להכין יחד מצגת, כולל הערות בתחתית השקף וכך להתכונן לקראת הצגת הפרויקט קבוצתי שלהם בפני הכיתה. שיתוף המרצה במצגת יאפשר לו ללוות ולקחת חלק בתהליך ההכנה.
    מצגת הכנה למבחן – כל סטודנט ינסח ויעלה שאלה_תשובה על החומר הנלמד בקורס לשקף נפרד במצגת, כך ייווצר מאגר שאלות הכנה לבחינה עבור כלל הסטודנטים. המרצה יכול להשתמש בשאלות טובות במבחן ובכך לתת בונוס לכותב השאלה.

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שילוב ב Moodle

שימוש בחינם

haikudeck.png