top of page

Kahoot

אינטראקציה תחרותית בשעור

כלי ליצירה תחרות משחקית מבוססת שאלות רב-ברירה. המשתתפים עונים על השאלות באמצעות סמארטפונים, טאבלטים או מחשבים. השאלות מוקרנות על המסך המרכזי בזמן השיעור וכל אחד מהלומדים משתתף בפעילות בזמן אמת.

יצירת הפעילות והפעלתה בשעור היא פשוטה ואין הגבלה על מספר המשתתפים בפעילות. השימוש בכלי בחינם.

חדש ב Kahoot: סוגי שאלות חדשים, דוחות מפורטים, הפעלת תחרות מרחוק, משחק א-סינכרוני ועוד...

קישור לסרטון מסדנת הדרכה על החידושים

חידושים אחרונים נוספים לסביבת Kahoot: נוספה אפשרות לאגד מספר הפעלות ברשימה אחת (Collections) ולשלוח ללומדים קישור אחד לכל ההפעלות, נוספה אפשרות להדפיס פעילות קהוט כולל התשובות, ניתן להחליף את מוזיקת הכניסה של קהוט.
הגרסה לחינוך (Education) מאפשרת עד 40 משתתפים בחשבון Teacher, במידה ודרוש רישיון בתשלום יש לפנות ליחידה לקידום הוראה.

Kahoot
haikudeck.png

תועלות ושימושים

  • למידה פעילה: הלומדים לוקחים חלק פעיל בשעור שהופך למהנה ומעניין יותר (Engagement) , התחרות מעודדת מוטיבציה להישגים גבוהים במשחק. כל משתתף עונה באופן עצמאי ויכול להזדהות בשם או בכינוי (לבחירתו)

  • שיקוף הידע: השאלות נבנות על ידי המרצה בפורמט של שאלות רב ברירה והן יכולות לשמש הן כבוחן, סקר או שאלות לדיון. הכלי מספק למורה תמונת מצב שעולה מתוצאות ההצבעה

  • ניתן לפתוח או לסכם נושא לימוד באמצעות משחק או דיון כיתתי.

  • ההשתתפות בפעילות לא דורשת מהסטודנט הרשמה מראש. תפעול המשחק אינטואיטיבי ואין צורך בהסברים ארוכים כיצד להשתתף

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

haikudeck.png
bottom of page