LOOM

סרטוני הדגמה

יצירת סרטוני מסך, המבוססים על הקלטת פעולות הנעשות על גבי מסך המחשב במטרה לצלם יחידות הוראה א-סינכרוניות, למשל יצירת סרטוני הדרכה מסוג Step by step.
בעזרת Loom ניתן לייצר סרטונים הכוללים צילום מצגת, תוכנה, כלי או אתר בליווי קולי ו/או חזותי של המרצה המסביר/מדגים בפינת המסך. 

הכלי נגיש לכל מחשב ומאפשר שילוב צילום ממצלמת המחשב. ניתן גם להוסיפו כתוסף לדפדפן הכרום ולהפעילו בקליק. 

מומלץ להירשם בחינם לגרסת החינוך שאינה מגבילה במספר הסרטונים ומאפשרת הקלטת סרטונים של עד 45 דקות.

תועלות ושימושים

  • עזר (פיגום) לסטודנטים – סרטון הדרכה/הדגמה מעשית של פעולות ושימושים בסביבה האמתית של הכלים.

  • זמינות - ניתן לצפות בתוצר הסופי מכל מכשיר ובכל מקום.

  • מטלת הבנה - הסטודנטים בעצמם מייצרים סרטוני הדגמה (כחלק מתהליך הבניית הידע של הלומד).

  • כיתה הפוכה – יצירת סרטונים שישמשו כלמידה מקדימה לשיעור, השלמת חומר שנלמד בכיתה או לחזרה עליו.

  • מאפשר הצגה של פרוייקטים כחלופה להצגה פרונטלית.

  • למידה פעילה ויצירתית: הצגה חוויתית וויזאולית של רעיון, מסר, תהליך. מועדד יצירה אישית וקבוצתית.

עזרי הדרכה

תוסף לכרום

הוראה א-סינכרונית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין