Mentimeter

מגוון אינטראקציות במהלך השעור

מערכת הצבעות מתקדמת עם מגוון סוגי שאלות - גם לכיתות וקהלים גדולים.

הסטודנטים עונים על שאלות (באופן אנונימי) ע"י הצבעה במכשירים הניידים, במהלך השעור.

התשובות מוצגות באופן גרפי ומיידי והמרצה יכול לקבל מידע מהיר על הידע/ההבנה של הסטודנטים ולנווט את השיעור בהתאם.

בגרסה החינמית של המער' אין מגבלה של כמות המצביעים,אולם ניתן לייצר בשאלון רק 2 שאלות. במידה ודרוש רישיון יש ליצור קשר עם הוראה מקוונת.


תועלות ושימושים

 • למידה פעילה: מתן האפשרות לסטודנטים להגיב בזמן אמת מגבירה את המעורבות בשעור, ויוצרת עניין בתוכן הנלמד.

 • שיקוף הידע: אפשרות לנתב את השעור על סמך המידע שעולה בזמן אמת.

 • שיפור התקשורת: בין המרצה לסטודנטים במהלך השעור, מעודד השתתפות גם של סטודנטים מופנמים.

 • דוגמאות לשימוש:
  -
  תרגול תכנים המוצגים במהלך הרצאה.
  - הערכת רמת ההבנה במהלך או בסיום ההרצאה.
  - המערכת מאפשרת מגוון סוגי שאלות, כולל שאלות דרוג מורכבות.

עזרי הדרכה

שילוב ב PowerPoint

תמיכה בעברית

שימוש בחינם*

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין