top of page

Mentimeter

מגוון אינטראקציות במהלך השעור

מערכת הצבעות מתקדמת עם מגוון סוגי שאלות - גם לכיתות וקהלים גדולים.

הסטודנטים עונים על שאלות (באופן אנונימי) ע"י הצבעה במכשירים הניידים, במהלך השעור.

התשובות מוצגות באופן גרפי ומיידי והמרצה יכול לקבל מידע מהיר על הידע/ההבנה של הסטודנטים ולנווט את השיעור בהתאם.


בגרסה החינמית של המער' אין מגבלה של כמות המצביעים, אולם ניתן לייצר בשאלון רק 2 שאלות. במידה ודרוש רישיון יש לפנות ליחידה לקידום הוראה.


חידושים בכלי:

 • שקף ראשון אוטומטי עם פרטי מצגת המנטימיטר:  לכל מצגת מנטימיטר שתיצרו יתווסף אוטומטית שקף ראשון שכולל את פרטי הכניסה ו- QR  לסריקה. מצוין למעבר מהיר וקל ממצב העריכה של המנטימיטר למצב הצגה, לשליחה של הקוד בצ'אט וכו'. השקף לא נספר לצורך המגבלה של שני שקפים בגרסה החינמית.

 • סוג שאלה חדש - מדבקה על תמונה: ניתן להוסיף במנטימיטר סוג שאלה חדש של מדבקה על תמונה על ידי העלאת תמונת רקע מהמחשב או תמונה חופשית מהרשת. מתאים לעבודה עם מפות, לסימון נכון/לא נכון, ולקבלת כל משוב מהכיתה על ידי מיפוי תשובות.

Mentimeter
haikudeck.png

תועלות ושימושים

 • למידה פעילה: מתן האפשרות לסטודנטים להגיב בזמן אמת מגבירה את המעורבות בשעור, ויוצרת עניין בתוכן הנלמד.

 • שיקוף הידע: אפשרות לנתב את השעור על סמך המידע שעולה בזמן אמת.

 • שיפור התקשורת: בין המרצה לסטודנטים במהלך השעור, מעודד השתתפות גם של סטודנטים מופנמים.

 • דוגמאות לשימוש:
  -
  תרגול תכנים המוצגים במהלך הרצאה.
  - הערכת רמת ההבנה במהלך או בסיום ההרצאה.
  - המערכת מאפשרת מגוון סוגי שאלות, כולל שאלות דרוג מורכבות.

עזרי הדרכה

הוראה סינכרונית

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

haikudeck.png
bottom of page