top of page

Nearpod

מצגת אינטראקטיבית

הכלי Nearpod מאפשר יצירת מצגות אינטראקטיביות על בסיס תכנים מקוריים של המרצה. הפעילות מופעלת על ידי שיתוף המצגת באמצעות קוד שנשלח לסטודנטים ישירות למכשירים הנייחים והניידים שלהם. הכלי מאפשר יצירת מצגות עשירות בתכנים הכוללות מדיה מסוגים שונים: סרטונים, אודיו, תמונות ועוד ומתאים מאוד ליצירת משימות ומבדקים שונים הכוללים סוגים שונים של שאלות, שכן תשובות הסטודנטים נאספות לדו"ח לשימוש המרצה. הפעילויות מתאימות גם למפגשים סינכרוניים  בה המורה קובע את קצב העברת המצגת או לפעילויות א-סינכרוניות, בה התלמיד קובע את קצב הצפייה בתכנים. הגרסה החינמית מוגבלת ל-40 משתתפים. לגרסה מורחבת יש ליצור קשר עם ליחידה לקידום הוראה.

Nearpod
haikudeck.png

תועלות ושימושים

  • הוראה מרחוק: סינכרונית וא-סינכרונית

  • זמינות: ניתן לגשת לתוצר הסופי מכל מכשיר

  • למידה עצמאית ומשוב גם מרחוק

  • תומך בתהליכי חשיבה, יצירה ולמידה דינמיים, חזותיים ומרובי ממדים

  • איסוף ועיבוד מידע: כולל תהליכי חקירה ומחקר 

  • תמונת מצב: בסיום, המרצה יקבל ד"וח המשקף את תשובות הסטודנטים

  • למידה פעילה אינטראקטיבית: הכלי מאפשר שידור של המצגת אל מכשירי התלמידים והם הופכים להיות מעורבים ופעילים

עזרי הדרכה

שילוב ב-Moodle

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

haikudeck.png
bottom of page