Nearpod

מצגת אינטראקטיבית

הכלי  Nearpod מאפשר יצירת מצגת אינטראקטיבית של חומרי השיעור כדוגמת שקופיות, סרטונים, סאונד, לינקים ותמונות בשילוב משימות לסטודנטים. משימות אלה יכולות לכלול שאלות שונות כמו שאלה פתוחה, שאלה רבת ברירה וגם מדיה (תמונות, סרטונים, קטעי קול), חידונים אינטראקטיביים ועוד.

שיתוף המצגת נעשה באמצעות קוד שנשלח לסטודנטים. תשובות הסטודנטים נאספות לדו"ח לשימוש המרצה.

הכלי מותאם למכשירים שונים: טלפונים, טאבלטים ומחשבים אישיים.

על מנת ליצור שיעור יש להיכנס לאתר ולבצע הרשמה באמצעות חשבון האימייל.

הגרסה החינמית מוגבלת ל-40 משתתפים, לגרסה מורחבת יש ליצור קשר עם היחידה לקידום ההוראה.

תועלות ושימושים

  • הוראה מרחוק: סינכרונית וא-סינכרונית

  • זמינות: ניתן לגשת לתוצר הסופי מכל מכשיר

  • למידה עצמאית ומשוב גם מרחוק

  • תומך בתהליכי חשיבה, יצירה ולמידה דינמיים, חזותיים ומרובי ממדים

  • איסוף ועיבוד מידע: כולל תהליכי חקירה ומחקר 

  • תמונת מצב: בסיום, המרצה יקבל ד"וח המשקף את תשובות הסטודנטים

  • למידה פעילה אינטראקטיבית: הכלי מאפשר שידור של המצגת אל מכשירי התלמידים והם הופכים להיות מעורבים ופעילים

עזרי הדרכה

שילוב ב-Moodle

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין