OurBoox

ספרים דיגיטליים

כלי פשוט וחינמי ליצירה של ספר דיגיטלי מקוון, הכולל טקסט, תמונות, ווידיאו, קול ועוד. הכלי מאפשר להציג תוצרים בדרך שונה מהמקובל גם ע"י הסטודנטים, וליצור חוויה ייחודית אותה אפשר לשתף ברשת.

הכלי תומך בעברית באופן מלא כולל אופציה לדפדוף מימין לשמאל.

בהמשך תתווסף האופציה ליצירת ספר מקובץ PDF.

תועלות ושימושים

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין