top of page

Padlet

לוח מקוון שיתופי

לוח מקוון שיתופי להצגת מידע באופן חזותי ואטרקטיבי. 
הכלי מאפשר לסטודנטים, מכל מקום/מכשיר/זמן, לשתף תכנים ולהציג מידע מגוון כפתקיות וירטואליות המכילות תמונות (ניתן גם ליצור תמונות באמצעות AI), סרטונים, טקסטים, קישורים, שאלות סקר ועוד.
ניתן להגיב על פתקיות של עמיתים ע"י הערות מילוליות או באמצעות 4 אפשרויות דירוג.
אפשר ליצור סוגים שונים של לוחות, כטבלה, בחלוקה לנושאי/קבוצות, כתיבה ע"ג ציר זמן, להצגת תוצרים משנים קודמות, לוח מסכם של נושאי שיעור/קורס ועוד.

בסיום הפעילות/השיעור ניתן להציג את הלוח כמצגת שקפים,  לבצע חיפוש בלוח לפי מילות מפתח/כותב הפתקית או צבע, לצפות ב Analytics של הלוחות או להוריד דוח לאקסל.

היחידה לקידום הוראה רכשה רישיון מוסדי המאפשר יצירת לוחות ללא מגבלה למרצי רופין.

כניסה לחשבון Padlet הרופיני:
https://ruppin-ac.padlet.org


שם המשתמש: הדוא"ל שלכם

סיסמה: padletrup


הסברים על שימוש בחשבון זה והטמעת הלוחות במודל במדריך שבקישור

לפרטים נוספים יש ליצור קשר עם צוות הוראה מקוונת.

Padlet
haikudeck.png

תועלות ושימושים

  • למידה פעילה ויצירתית: הכלי מאפשר מעורבות אקטיבית של הסטודנטים בתהליך הלמידה, מזמן העלאת תכנים/רעיונות, ומאפשר הצגת מידע עשיר ומגוון.

  • למידה שיתופית: מאפשר שיתוף והפריה הדדית,  יצירה של תוצר משותף וייחודי לצוות/לקבוצות הלמידה בקורס. מאפשר אינטראקציה בין הלומדים (תגובות/דירוג).

  • דוגמאות ליישום בתהליכי הוראה/למידה: כפינת אקטואליה, כפתיחה וסיכום נושא, סיעור מוחות, הדגמה ופישוט של נושא מורכב, משימה להעמקה סביב נושא מסוים ועוד. (ראו סרטון רעיונות ליישום).

  • הכלי מאפשר ארגון מידע בצורות שונות המתאימות לרצף הלמידה (ציר זמן, אסוציאציות, קישוריות).

  • שמירה ותיעוד: לסיכום תהליך למידה בקורס, סביב נושא עבור קורס קיים, להצגה בקורסי המשך.

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שילוב ב Moodle

שימוש בחינם

haikudeck.png
bottom of page