Perusall

לקריאה אקטיבית ושיתופית של מאמרים

הכלי השיתופי Perusall מיועד ללמידה מרחוק, לקריאת מאמרים וכתבות, תוך כתיבת הערות, שאלות, תגובות כפתקיות על-גבי הטקסט וניהול דיון מרובה משתתפים.

ניתן לשימוש כהכנה לשיעור, כמשימה בלמידה א-סינכרונית או במהלך שיעור .

המרצה יכול להגדיר משימות קריאה, הסטודנטים יכולים להוסיף הערות/שאלות מסוגים שונים על גבי כל המאמר או על חלקים נבחרים ממנו. הם יכולים להשיב לשאלות שכבר הועלו (ע"י המרצה או עמיתיהם), להעלות שאלות משלהם, להגיב/להעיר על גבי הטקסט, ע"ג הגרף או הנוסחה במאמר במיקומים הנבחרים וגם להתדיין ביניהם ב chat.

קריאת הפתקיות מאורגנת ומסודרת בתפריט בצד המקביל לטקסט. בתפריט זה המרצה מקבל באופן מרוכז את הנושאים העיקריים שהעסיקו את הסטודנטים ובהתאם לכך יכול לכוון את הסטודנטים בתהליך הקריאה או להעמיק בסוגיות נדרשות, לא ברורות בהתאם לצורך. 
כאשר קבוצת סטודנטים גדולה עובדת על מאמר אחד במקביל, המערכת יכולה לחלק אותם לקבוצות, כך הסטודנטים יראו את ההערות של חברי הקבוצה שלהם בלבד (יסייע במניעת עומס פתקיות ויזואלי).

ניתן לשנות את גודל הקבוצות ולבחור מי יהיה באיזו קבוצה או להשתמש במנגנון האוטומטי.

הסטודנטים יכולים להיות מוגדרים כאנונימיים בתהליך זה. (עשוי להפחית חששות).

ניתן להעלות מאמר ל Perusall המוטמע באתרי הקורסים ב-Moodle כמשאב ולהסתייע בו לעידוד המוטיבציה והכוונה בקריאת והבנת מאמרים אקדמיים. ניתן לשימוש כהכנה לשיעור או במהלך שיעור עם שאלות שהמרצה משלב מראש או כבקשה ליצירת שאלות על המאמר ע"י הסטודנטים, מענה לשאלות אחרות, התייחסות להערות שכבר הועלו ועוד.

להוספת מטלת קריאה דרך ה-Moodle לחצו על הוספת משאב או פעילות > .מסוג כלי/תוכן חיצוני (LTI) > מילוי שם הפעילות, בחירת Perusall ושמירה > חזרה אל המשימה ולחיצה עליה תעביר להמשך הגדרת המשימה בתוך ה- Perusall.

תועלות ושימושים

  • למידה פעילה: הסטודנטים מעורבים באופן אקטיבי בתהליך הקריאה, בהבנת הטקסט ומשמעויותיו לומדים להתמקד בנושאים המהותיים, לשאול/להגיב לשאלות ולהתייחס באופן ביקורתי למאמרים ולכתבות

  • למידה שיתופית: מאפשר לכ"א מהסטודנטים/יות להיות שותף ולתרום ללמידה, להגיב, לשאול, להעלות רעיונות ולהפרות את הדיון ב-chat, גם להתרשם וללמוד ממגוון התכנים שהועלו ובכך להעשיר ולפתח את כישורי קריאת המאמרים

  • שיפור התקשורת: מאפשר אינטראקציות (גם חברתיות) בין המרצה לסטודנטים ובין הסטודנטים לבין עצמם, ללא מגבלת זמן/מקום.

  • פרסונליזציה: הכלי נותן מענה לשונות אופני הלמידה של הסטודנטים, תומך בשאלת שאלות, ומסייע לאלו הזקוקים לעזרה לקבל מגוון תשובות ולהבין את הטקסט בצורה מעמיקה

  • תיעוד: המאמר והמידע שנוסף לו מתועד ונגיש למרצים לצורך הערכה ומעקב אחר עבודת הסטודנטים ונגיש לסטודנטים לצורך חזרה לקראת מבחנים או עבודות סיכום

עזרי הדרכה

הוראה סינכרונית וא-סינכרונית

שילוב ב Moodle

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין