Playbuzz

חידוני טריוויה ויזואליים

כלי פשוט ומאוד ויזואלי ליצירת בחנים, משחקי טריוויה, שאלוני אישיות, ומגוון סקרים.

בשילוב וידאו, קול, תמונות ומולטימדיה חדשנית. את החידונים ניתן לשתף בקלות ברשתות חברתית, אתרים ואפליקציות שונות.

(מוצר מוביל בעולם מבית היוצר של חברה ישראלית)

תועלות ושימושים

  • תרגול חוויתי של החומר הנלמד – בשילוב תמונות וסרטונים

  • מבדקי ידע קצרים – שמייצר המרצה או הסטודנטים (כמשימה/מטלה)

  • מגוון כלים לאיסוף מידע מרשתות חברתיות  (כגון: שאלוני אישיות, הפצת שאלונים למחקר)

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין