Prezi

הצגת נושא מורכב/רב מימדי

הכלי מאפשר להציג מערכת מורכבת ורבת ממשקים, להדגים רעיון או תחום באופן רוחבי בשילוב zoom in/out  (לא רק לינארי וסדרתי כמו Power-Point), לתאר תהליך, להמחיש רבדים בסיפור ועוד.

מצגת פרזי יכולה להתאים גם לפתיח/מבוא לנושאים שונים, להצגת הקורס בתחילת שנה או סוף שנה כסקירה על כל החומר/הכנה למבחן.

עבודה עם Prezi מאפשרת קבלת תוצר חוויתי ומלהיב, מתאימה לשיעור פתיחה, להצגת נושא מורכב, להצגה בכנסים ועוד. קיימת תמיכה בעברית אומנם מוגבלת אך אפשרית.

להלן מספר דוגמאות למצגות Prezi:

ניתן לנוע במצגת בעזרת החצים

תועלות ושימושים

עזרי הדרכה

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין