top of page

Quizizz

שאלונים אינטראקטיביים בכיתה ומרחוק

כלי דיגיטלי ליצירת שאלונים המאפשר להעריך קבוצה גדולה של סטודנטים בקלות רבה תוך קבלת תמונת מצב מיידית. 

בעזרת Quizizz ניתן ליצור שאלונים שישמשו כסקרים ומבחנים. השאלונים יכולים לכלול שאלות אמריקאיות או שאלות פתוחות. 

הכלי מאפשר בחירת שאלון מתוך מאגר קיים או בניית שאלון באופן עצמאי. ב- Quizizz ניתן לשלב תמונות כמשוב על מענה הסטודנטים, ולהגדיר זמן לכל שאלה. Quizizz מאפשר שימוש ללא תלות בעמדת מחשב, שכן השאלות מופיעות לסטודנטים במכשירם האישי. בסוף השאלון, הסטודנטים יקבלו משוב מיידי על התשובות והמרצה יוכל לצפות בדוח המסכם את ביצועי המשתתפים. שיתוף השאלון נעשה באמצעות קישור והקלדת קוד המופיע על צג המרצה. אין צורך בהרשמת הסטודנטים לאתר על מנת לענות על שאלות. ניתן להשתמש ב Quizizz בשיעור סינכרוני גם בלמידה מרחוק וניתן גם לתת שאלון ב MOODLE ללמידה עצמאית בקצב אישי מהבית.

על המרצה להירשם לאתר בהרשמה קצרה וקלה באמצעות חשבון המייל. 

חשוב: יש להגדיר עצמך כ Teacher. זו אופציה המאפשרת יצירת פעילויות סינכרוניות וא-סינכרוניות ללא מגבלה, לעד 100 משתתפים. אם יש לך כיתות גדולות מ-100 – יש לפנות ליחידה לקידום הוראה.   

Quizizz
haikudeck.png

תועלות ושימושים

  • זמינות: ניתן לגשת לתוצר הסופי מכל מכשיר. ללא תלות בעמדת מחשב

  • הכנה למבחן: יצירת שאלון המדמה את שאלות המבחן

  • בחינת ידע של הסטודנטים

  • למידה פעילה: הלומדים לוקחים חלק פעיל בשעור שהופך למהנה ומעניין יותר התחרות מעודדת מוטיבציה להישגים גבוהים במשחק. כל משתתף עונה באופן עצמאי

  • תמונת מצב: בסיום, המרצה יקבל ד"וח המשקף את תשובות הסטודנטים

עזרי הדרכה

שילוב ב-Moodle

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

haikudeck.png
bottom of page