Quizizz

שאלונים אינטראקטיביים בכיתה ומרחוק

כלי דיגיטלי ידידותי מאד ליצירת שאלונים/סקרים/מבדקי ידע מהירים המתנהלים באופן תחרותי ומאפשר להעריך קבוצה גדולה של סטודנטים בקלות רבה תוך קבלת תמונת מצב מיידית. 

הוא תומך בצורה טובה בלמידה מרחוק, מאפשר מענה גם אחרי או לפני השיעור (א-סינכרוני). לדוגמא, משחק תחרותי/הערכת ידע עליו ניתן לענות עד 24 שעות מתום השיעור או עד השיעור העוקב.

ניתן לבחור שאלון מתוך מאגר קיים או לבניית שאלון באופן עצמאי, באמצעות שאלות אמריקאיות או שאלות פתוחות. ניתן לשלב תמונות כמשוב על מענה הסטודנטים, ולהגדיר זמן לכל שאלה.

על המרצה להירשם לאתר בהרשמה קצרה וקלה באמצעות חשבון המייל. הסטודנטים אינם צריכים להירשם לאתר על מנת לענות על שאלות.

הכלי מאפשר שימוש ללא תלות בעמדת מחשב שכן השאלות מופיעות במכשיר האישי של הסטודנטים.

בסוף השאלון, הסטודנטים יקבלו משוב מיידי על התשובות והמרצה יוכל לצפות בדוח המסכם את ביצועי הסטודנטים.

שיתוף השאלון נעשה באמצעות לינק.

תועלות ושימושים

  • זמינות: ניתן לגשת לתוצר הסופי מכל מכשיר. ללא תלות בעמדת מחשב

  • הכנה למבחן: יצירת שאלון המדמה את שאלות המבחן

  • בחינת ידע של הסטודנטים

  • למידה פעילה: הלומדים לוקחים חלק פעיל בשעור שהופך למהנה ומעניין יותר התחרות מעודדת מוטיבציה להישגים גבוהים במשחק. כל משתתף עונה באופן עצמאי

  • תמונת מצב: בסיום, המרצה יקבל ד"וח המשקף את תשובות הסטודנטים

עזרי הדרכה

שילוב ב-Moodle

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין