Quizizz

שאלונים אינטראקטיביים בכיתה ומרחוק

כלי דיגיטלי ליצירת שאלונים המאפשר להעריך קבוצה גדולה של סטודנטים בקלות רבה תוך קבלת תמונת מצב מיידית. 

בעזרת Quizizz ניתן ליצור שאלונים הישמשו כסקרים ומבחנים. השאלונים יכולים לכלול שאלות אמריקאיות או שאלות פתוחות. 

הכלי מאפשר בחירת שאלון מתוך מאגר קיים או בניית שאלון באופן עצמאי. 

ב- Quizizz ניתן לשלב תמונות כמשוב על מענה הסטודנטים, ולהגדיר זמן לכל שאלה. 

על המרצה להירשם לאתר בהרשמה קצרה וקלה באמצעות חשבון המייל. 

אין צורך בהרשמת הסטודנטים לאתר על מנת לענות על שאלות.

כמו כן, Quizizz מאפשר שימוש ללא תלות בעמדת מחשב, שכן השאלות מופיעות לסטודנטים במכשירם האישי. 

בסוף השאלון, הסטודנטים יקבלו משוב מיידי על התשובות והמרצה יוכל לצפות בדוח המסכם את ביצועי המשתתפים. 

שיתוף השאלון נעשה באמצעות קישור והקלדת קוד המופיע על צג המרצה.

ניתן להשתמש ב Quizizz בשיעור סינכרוני גם בלמידה מרחוק וניתן גם לתת שאלון ב MOODLE ללמידה עצמאית בקצב אישי מהבית.

תועלות ושימושים

  • זמינות: ניתן לגשת לתוצר הסופי מכל מכשיר. ללא תלות בעמדת מחשב

  • הכנה למבחן: יצירת שאלון המדמה את שאלות המבחן

  • בחינת ידע של הסטודנטים

  • למידה פעילה: הלומדים לוקחים חלק פעיל בשעור שהופך למהנה ומעניין יותר התחרות מעודדת מוטיבציה להישגים גבוהים במשחק. כל משתתף עונה באופן עצמאי

  • תמונת מצב: בסיום, המרצה יקבל ד"וח המשקף את תשובות הסטודנטים

עזרי הדרכה

שילוב ב-Moodle

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין