top of page

Slido

אינטראקציות מהירות בכיתה ומרחוק

מערכת סקרים מקוונת אינטראקטיבית, פשוטה להפעלה, שניתן באמצעותה לשאול בכיתה ולקבל משוב מיידי. בנוסף, Slido מאפשרת בקלות הטמעת סקר א-סינכרוני ב Moodle המציג את כלל התגובות מיד לאחר מענה אישי.

בהפעלה במהלך השיעור, הסטודנטים עונים על שאלות (באופן אנונימי) ע"י הצבעה במכשירים הניידים, התשובות מוצגות באופן גרפי ומיידי והמרצה יכול לקבל מידע מהיר על הידע/ההבנה של הסטודנטים ולנווט את השיעור בהתאם. את הסקרים ניתן להוסיף למצגת PPT או מצגת Google Slides.

בנוסף, Slido מציגה ניתוח סיכום תוצאות בדשבורד ידידותי, ניתן גם להוריד את התוצאות לגיליון Excel.


המערכת מאפשרת 6 סוגי שאלות: שאלה אמריקאית, ענן מילים, בוחן/מבדק ידע, Rating - דירוג, Ranking – מיון מורכב עפ"י העדפה אישית ושאלה פתוחה.

הגרסה החינמית מאפשרת שימוש עד 100 משתתפים, ועד 3 שאלות בשאלון, אך אין מגבלה של מס' שאלונים. במידה ודרוש רישיון יש לפנות ליחידה לקידום הוראה.

Slido

תועלות ושימושים

תועלות ושימושים

· למידה פעילה: מתן האפשרות לסטודנטים להגיב בזמן אמת מגבירה את המעורבות בשעור, ויוצרת עניין בתוכן הנלמד.

· שיקוף הידע: אפשרות לנתב את השעור על סמך המידע שעולה בזמן אמת.

· הערכה מעצבת: המרצה והסטודנטים יכולים להעריך את מידת הבנת הידע או בשיעור או בלמידה א-סינכרונית ב Moodle.

· דוגמאות לשימוש:
-
תרגול תכנים המוצגים במהלך הרצאה.

- שאלה מטרימה כהכנה לשיעור ב Moodle או לסיכום נושא.

- למידה א-סינכרונית – מבדקי ידע ביחידות למידה מקוונות ב Moodle.

- הערכת רמת ההבנה במהלך, בסיום ההרצאה.

haikudeck.png

עזרי הדרכה

הוראה סינכרונית וא-סינכרוניתתמיכה בעברית

שימוש בחינם

haikudeck.png

bottom of page