SPSOS

אתר ללימוד ותרגול תוכנת SPSS

מטרת אתר SPSOS היא להקנות לאנשי סגל וסטודנטים ידע וכלים, להתמודדות מוצלחת עם נתונים מחקריים באמצעות תוכנת SPSS. באתר ישנם שיעורים מוקלטים המלמדים צעד אחר צעד כיצד ומתי להשתמש בפרוצדורות סטטיסטיות ובנוסף ניתן לתרגל ולהתאמן בפתרון מבחנים בנושאים שונים של תוכנת SPSS, בצורה "ידידותית" ככול הניתן. ​ 


גישה לאתר לחשבון של רופין בקישור הבא

בכניסה הראשונה לאתר יש להזדהות באופן חד פעמי באמצעות שם וכתובת מייל.

תועלות ושימושים

עזרי הדרכה

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין