ThingLink

תמונה אינטראקטיבית עם שכבות מידע

על כל תמונה, שרטוט או מודל ניתן למקם קישורים רבים וליצור שכבות נוספות של ידע.

ע"י הוספה פשוטה וקלה של קישורים מסוגים שונים (טקסט, קישורים לאתרים, קישורים למפות, סרטונים מהרשת, תמונות נוספות, קטעי סאונד).

ניתן להציג את התמונה במהלך שעור להעמיק 'פנימה' או לשלב באתר הקורס, בנוסף ניתן לתת כמטלה/תוצר יצירתי של סטודנטים.

תועלות ושימושים

  • ארגון מידע בדרך אינטראקטיבית ואטרקטיבית המגייסת את הסטודנטים להיות מעורבים ושותפים פעילים.

  • משימה שיתופית/קבוצתית בה כל סטודנט תורם לבניית בסיס הידע.

למרצה: התמונה האינטראקטיבית יכולה לשמש כבסיס להרצאה, ממנה מתרחבים לנושאים נוספים ולמידע נוסף.

לסטודנט: מתאים לשימוש גם ע"י הסטודנטים - לסיכום פרויקט, הצגת רעיון, תאור תהליך.

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שילוב ב Moodle

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין