ThingLink

תמונה אינטראקטיבית עם שכבות מידע

מאפשר הוספת שכבות מידע (נקודות חמות) לתמונה רגילה, תמונת 360 או סרטון והפיכתו לתוכן אינטראקטיבי. הוספת השכבות הינה פשוטה וקלה בעזרת קישורים מסוגים שונים (טקסט, קישורים לאתרים, קישורים למפות, סרטונים מהרשת, תמונות נוספות, קטעי סאונד).

ניתן להציג את התמונה במהלך שעור להעמיק 'פנימה' או לשלב באתר הקורס, בנוסף ניתן לתת כמטלה/תוצר יצירתי של סטודנטים.

גרסת Education חינמית ללא מגבלת כמות. לקבלת רישיון מורחב יש לפנות ליחידה לקידום הוראה.

ThingLink
haikudeck.png

תועלות ושימושים

  • ארגון מידע בדרך אינטראקטיבית ואטרקטיבית המגייסת את הסטודנטים להיות מעורבים ושותפים פעילים.

  • משימה שיתופית/קבוצתית בה כל סטודנט תורם לבניית בסיס הידע.

  • הסביבה מתאימה לפעילות סינכרונית וא-סינכרונית


למרצה: התמונה האינטראקטיבית יכולה לשמש כבסיס להרצאה, ממנה מתרחבים לנושאים נוספים ולמידע נוסף.

לסטודנט: מתאים לשימוש גם ע"י הסטודנטים - לסיכום פרויקט, הצגת רעיון, תאור תהליך.


עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שילוב ב Moodle

שימוש בחינם

haikudeck.png