Tricider

מרחב שיתופי לדיונים

כלי המספק מרחב יעיל ונגיש להעלאת טיעונים ודיון קבוצתי. כל משתתף יכול להגיב לשאלה/רעיון בתוספת טיעון בעד או נגד ולתמוך ברעיון ע"י הצבעה בעד.

המערכת מציגה באופן מאורגן וברור את הדיון, התגובות וסך ההצבעות, היא נוחה יותר ומזמינה לשימוש מרכיב ה"פורום" במודל.

תועלות ושימושים

  • עידוד חשיבה ביקורתית וכתיבת טיעונים - מזמן בניית טיעונים רלוונטים וממוקדים תוך התייחסות ספציפית לכל אחד מהטיעונים שמוצגים לחיוב או לשלילה, בשילוב היכולת להוסיף קישורים המסייעים לבניית הטיעון (להבהרה, הרחבה המחשה ועוד)

  • למידה פעילה -  קיום דיונים ותתי דיונים במסגרת השיעור או מחוצה לו. הסטודנטים יכולים להביע את דעתם, להתייחס לדעתם של אחרים באופן ממוקד, מיידי ונגיש ובכך להגביר את המעורבות והעניין בתכני הקורס

  • במה לסיעור מוחין - כל משתתף יכול להוסיף רעיונות משלו ולהתייחס לרעיונותיהם של אחרים לדוגמה בקורס שיווק - כיצד לקדם מוצר? בקורס משחק עסקים - האם כדאי להשקיע במכונות או בטכנולוגיה? וכד'

  • פלטפורמה יעילה לקבלת החלטות קבוצתיות - מאפשרת תצוגה ויזואלית ברורה של טיעונים בעד ונגד

עזרי הדרכה

הוראה סינכרונית וא-סינכרונית

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין