top of page

Whiteboard chat

לוח שיתופי לתרגול און ליין

לוח דיגיטלי ליצירה או להעלאת משימות לסטודנטים במהלך מפגש סינכרוני, תוך מעקב און ליין של המרצה  על ההשתתפות בפועל ועל הביצוע של כל סטודנט. 

הכלי מאפשר מתן משוב אישי בדף הפעילות של הסטודנט. הלוח מכיל סרגל עריכה הכולל מגוון רב של אפשרויות עריכה ובכלל זה הוספת רקע כגריד מתמטי, סימנים מתמטיים, קבצי PDF, תמונות, סרטונים מיו טיוב, תיבות טקסט ועוד. 

הלוח מאפשר גם ליצור קבוצות עבודה ומפגש וידאו בסביבה עצמה בין המרצה לסטודנטים.

המרצה יכול להגדיר את משך הפעילות ומשתף את הלוח עם הסטודנטים, כל סטודנט מכניס את שמו ומתחיל לענות. המרצה רואה את לוחות כל המשתתפים ואת תשובותיהם, כשכל סטודנט רואה רק את הלוח של עצמו. המרצה יכול לשתף לוח של סטודנט לכל הכיתה.

Whiteboard chat
haikudeck.png

תועלות ושימושים

הוראה מרחוק - מאפשר לשלב משימות במהלך מפגש סינכרוני, תוך מעקב המורה על השתתפות וביצוע.

זמינות וגישה קלה לפעילות - המרצה יוצר פעילות ומשתף את הקישור וקוד הפעילות לסטודנטים. כל סטודנט מקיש את שמו ונכנס לפעילות.

ליווי ומשוב למספר גדול בו זמנית של סטודנטים -  כל דבר שהסטודנט עושה מוצג מידית למרצה והוא יכול להגיב לו ישירות בלוח העבודה האישי.

למידה פעילה אינטראקטיבית – לגיוון ומעורבות הסטודנטים במהלך שיעור סינכרוני

עזרי הדרכה

תמיכה בעברית

שימוש בחינם

haikudeck.png
bottom of page