top of page

Wizer.me

דף משימות אינטראקטיביות

אתר המאפשר ליצור דף משימות אינטראקטיביות ומגוונות במקום מאורגן אחד.  

ניתן לשלב כיחידת לימוד ממוקדת או כמבדק מגוון לסיום יחידת מידע ללמידה עצמית.

לדף המרכז ניתן להוסיף משאבים מסוגים שונים: סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצי קול, ומגוון סוגי שאלות, ולפרסמו כקישור או בעזרת קוד הטמעה.

האתר מאפשר מעקב אחרי הלמידה הן לסטודנט/ית והן ולמרצה.

בגרסה החינמית של Wizer.me ניתן ליצור דפים ללא מגבלה, אולם התוצרים מפורסמים במאגר הציבורי. במידה ודרוש רישיון יש לפנות ליחידה לקידום הוראה.


Wizer.me
haikudeck.png

תועלות ושימושים

 • משוב מקדם למידה: האתר מאפשר מתן משוב מיידי-אוטומטי לביצועי הסטודנט/ית  ו/או מתן משוב מרצה אישי, לאחר הגשת הדף לבדיקה. 

 • יצירה מהירה ופשוטה על בסיס תבניות מעוצבות מוכנות מראש.

 • עיצוב אוניברסלי והנגשה: האתר מאפשר שימוש במגוון יצוגיי ידע: טקסט, תמונה וקול, ומאפשר למידה במספר אופנים.  

 • דוגמאות לשימוש:
  -
  תרגול ו/או בדיקת  ידע במהלך למידה של יחידת הוראה (הערכה מעצבת) או בסיומה (הערכה מסכמת).
  - הערכה חלופית לבוחן מסכם.
  - כיתה הפוכה - למידה עצמית לקראת השיעור הבא.

עזרי הדרכה

סרטון מפורט בעברית לעבודה באתר, כולל דוגמאות לכל סוגי המשימות ושימוש בהקלטת קול

סרטון מקיף באנגלית (כולל דוגמאות על שימוש בסוגי המשימות ובדיקתן)

מתאים ללמידה סנכרונית ואסנכרונית

רישום בחינם ללא מגבלה

תומך בעברית

haikudeck.png
bottom of page