top of page

Wooclap

מצגת אינטראקטיבית בשיעור

הכלי wooclap הינו כלי פשוט מאוד לשימוש המאפשר למרצה לשתף עם הסטודנטים מצגת משולבת באינטראקציות בזמן שיעור פיזי או סינכרוני מרחוק וגם כתרגיל א-סינכרוני לפני או אחרי שיעור. 

הכלי מציע מגוון גדול של סוגי הפעלות כמו: שאלות אמריקאיות, סקר, ענן מילים, שאלות פתוחות, שאלות דירוג, סיעור מוחות, התאמה, מיון, השלם את החסר ועוד. כמו כן, ניתן בקלות להעלות ל Wooclap מצגת קיימת ולשלב בה שאלות והפעלות שונות ברגע.

ניתן להציג לסטודנטים את התשובות בזמן השיעור ולאחר ההפעלה עם בשיעור או כתרגיל בית, ניתן לייצא את התוצאות לקובץ PDF או ל Excel.  

בגרסה החינמית של Wooclap ניתן להפעיל לעד 1000 מצביעים, אולם ניתן לייצר בשאלון רק 2 שאלות. במידה ודרוש רישיון יש לפנות ליחידה לקידום הוראה.

Wooclap

תועלות ושימושים

 • למידה פעילה: הגברת מעורבות הסטודנטים בשיעור ומתן האפשרות לסטודנטים להגיב בזמן אמת מגדילה את העניין  בתוכן הנלמד. 

 • שיפור התקשורת: בין המרצה לסטודנטים במהלך השעור. הכלי מעודד השתתפותם גם של סטודנטים שקטים ומאפשר לנתב את השיעור בהתאמה לשיקוף ידע הסטודנטים המוצג בזמן אמת.

 • דוגמאות לשימוש:
  -
  תרגול של מידע במהלך השיעור.
  - בדיקת ידע הערכת רמת ההבנה במהלך או בסיום השיעור.
  - כיתה הפוכה - למידה לפני  או אחרי השיעור.

haikudeck.png

עזרי הדרכה

למידה סינכרונית וא-סינכרונית

שימוש בחינם

תמיכה בעברית

haikudeck.png

ווקלאפ, אינטראקציות, שאלונים, מבדקים

bottom of page