כתיבת מבחנים סגורים/פתוחים

סרטוני למידה מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה, על כתיבת מבחנים סגורים/פתוחים בדגש על שאלות ברמות חשיבה גבוהות:


תכנון מבנה המבחן


כתיבת פריטים


פריטים סגורים


פריטים פתוחים


בניית מבחן


מאת אפרת בן ברק, חברה בצוותי פיתוח מבחנים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה, שהעבירה סדנה בנושא למרצים ברופין.


היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין