• ד"ר רפי כהן, ראש התכנית להנדסת מחשבים

סטודנטים מציגים (עושים חזרה) על השיעור הקודם - קורסים בהנדסה

בתחילת כל שיעור מבצע סטודנט אחד (או שניים) חזרה על השיעור הקודם.

זמן החזרה אמור להיות 7 דקות אבל אם הפעילות מוכיחה את עצמה אני מאפשר לסטודנט "למשוך" עוד עד כ 5 דקות.

כל סטודנט שמציג זכאי ל-3 נקודות בונוס.

החזרה יכולה להתבצע במספר שיטות:

  • פתרון תרגיל שהופיע בבחינה או בשיעורי הבית

  • תקציר ההרצאה

  • תרגיל מעניין שהסטודנטים מצאו והביאו לכיתה.

לפעילות מספר מטרות:

  • התנסות בעמידה מול קהל

  • ההסברים של הסטודנטים עוזרים לי להבין היכן הם "פיספסו" את העיקר ולבצע תיקון

  • הסטודנט המסביר משמש role model לשאר הסטודנטים ויוצר דינמיקה חיובית של למידה בכיתה.

  • זה לא סוד שלעיתים קרובות סטודנטים מסוגלים להסביר לחבריהם טוב יותר מהמרצה שכבר שכח "מה יש פה שלא להבין"

אנחנו נותנים משוב לפעילות, אבל המשוב קצר מאד ואני מקפיד שיהיה חיובי בלבד כדי לעודד אותם להתנסות.

מה חושבים הסטודנטים על ההתנסות?

משובי הסטודנטים בפרוש חיוביים , אם כי כמה טענו שזה "לא פייר" שכן יש "ביישנים" שחוששים לעמוד מול קהל.

הפעילות הזו יושמה החל משנה שעברה בשנים א, ב, ו ג, לימודי יום וערב, בתכניות להנדסת חשמל, מחשבים וכן מדעי המחשב והמידע, במספר קורסים (עקרונות התכנות, מבנה מחשבים, וכן מערכות ספרתיות וארכיטקטורת מחשבים).

פעילות דומה מתבצעת במקומות נוספים ואני עצמי למדתי עליה מד"ר דיצה ביימל.

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין