Debate

כמה פעמים ידעת היטב מה את/ה רוצה להגיד, אך המסר שעבר היה לא מדויק, לא יעיל, או שהובן אחרת ע"י הצד השני? כמה פעמים נתקלת בהתנגדויות שלא ידעת להתמודד עמן? יותר מכך, כמה פעמים השיחה או הדיון סטו מהנושא האמיתי וזמן וקשב יקרים ירדו לטמיון?

בהכנה לטיעוני ה-דיבייט, עלינו לבחור את המסר, לדעת להעביר אותו ולהתמודד היטב עם ההתנגדויות.

אינטראקציה שבה צד א' מנסה לשכנע את צד ב' לגבי נושא מסוים, יכולה לכלול 5 נושאים בלבד:

1.בעיה

2.פתרון

3.הצדקה-עקרונית

4.כדאיות – תועלת/נזק

5.'למה דווקא'?

כיצד להעביר את המסר

היחידה לקידום הוראה

לוגו רופין (1) copy.png

© 2020 כל הזכויות שמורות ליחידה לקידום הוראה במרכז האקדמי רופין