top of page

מבחן קבוצתי

מומלץ ליישום כתהליך למידה/משימה במהלך הקורס, לסיום פרק/נושא משמעותי, לאחר הפנייה לקריאת 2-3 מאמרים חשובים, או כהכנה מסכמת לקראת המבחן בסוף הסמסטר.  ניתן לשלב בשיעור מרחוק/סינכרוני, וכמובן במהלך שיעור.

לפני השיעור

 1. הכנת השאלות – ניתן להסתייע במבחן משנים קודמות, לבחור מתוכו עד 10 שאלות ברמות חשיבה שונות, ידע/הבנה/יישום, לפחות 2 מאתגרות יותר, או לבנות שאלות מחדש. (ניתן לבחור גם רק 4 שאלות ולהקדיש לכך פחות זמן מהשיעור).

 2. החלטה האם המשימה תזכה בניקוד ואיך ייאספו התשובות – הפירוט בהמשך.

 3. יצירת דף תשובות כטבלה שהסטודנטים ימלאו על גבי קובץ וורד/אקסל (ראו קובץ לדוגמא)  + הכנת קובץ מפתח התשובות.

 4. זמן קצר לפני השיעור, העלו את נוסח המבחן כקובץ לאתר הקורס ב-Moodle + קובץ דף התשובות (כטבלה ריקה).

ניתן להעלות את הקבצים גם לתוך הצ'אט עצמו.

**שתפו את הסטודנטים שבשיעור X יתקיים מבחן קבוצתי. לקראתו יש חשיבות רבה לעבור שוב על חומר הנלמד.

מבחן קבוצתי מיוחד.png

בשיעור עצמו

שלב א'

כ"א מהסטודנטים יתבקש לפתור את המבחן בעצמו - הגדירו זמן קצוב, בהתאם לכמות השאלות, בחלונות זום פתוחים.

בסיום, כל סטודנט יסמן לעצמו בדף הטבלה את התשובות לכ"א מהשאלות (A,B.C.D).

שלב ב'

חלקו  את הסטודנטים לחדרים – 4-5 סטודנטים בקבוצה. כל צוות יתבקש לפתור ביחד את אותו המבחן שוב,

להגיע להחלטה משותפת  - מהן התשובות הנכונות.

שלב ג'

העלו לצ'אט/אתר הקורס את קובץ מפתח התשובות והניקוד (עדיף שיהיה פשוט – 10 שאלות, 10 נקודות לשאלה = 100 נקודות).

שלב ד'

תבקשו מכל סטודנט/ית לחשב את הניקוד המסכם שקיבל/ה :  ציון עצמי, ציון קבוצתי, ההפרש ביניהם.  (יסייע להם לראות האם החשיבה בצוות שיפרה להם את הניקוד, האם הם השפיעו על החלטת הקבוצה ותרמו לה או להיפך).

ומהקבוצה לקיים דיון מסכם כרפלקציה על התהליך.

שלב ה'

בחזרה למליאה, ניתן לבקש ממס' נציגים להתייחס לתהליך ומה היו השאלות המאתגרות יותר, או לבקש מהסטודנטים לכתוב בצ'אט המפגש מספר שאלה שהיה המאתגר ביותר עבורם.         

 

לסיום, בחרו 2-3 שאלות, המאתגרות יותר (שטעו בהם יותר) והסבירו את התשובה בהרחבה.

 

 

**רעיון להפעלת התהליך באופן ייחודי אחר

להפוך את הסדר – להתחיל מחשיבה/דיון-שיח בקבוצות (כ-20 דקות) ללא משלוח תשובות, ורק לאחר מיכן כל סטודנט/ית יענה על המבחן באופן אישי .

איסוף התשובות ע"י המרצה ומתן ציון/ניקוד על המשימה?

המטרה היא תהליך הלמידה עצמו.

איסוף התשובות באופן מרוכז ע"י המרצה

 • הרמת יד מרחוק -  כל מי שהשתפר לו הציון כתוצאה מעבודת הצוות, כל מי שקיבל 80 ומעלה (וכך הלאה),  מי השיב נכון לשאלה מס'...

 • הכנת גוגל-פורם או גוגל-דוקס שכל סטודנט יתבקש למלא, או שימוש בכלי הצבעה  באחד מהכלים הדיגיטליים המוכרים.

 • ניתן לבקש מכל קבוצה לרכז את דף התשובות של כל אחד מחברי הקבוצה (ציון עצמי), ואת עמודת התשובות הקבוצתיות (ציון קבוצתי), להוסיף את שמות החברים בקבוצה ולהעלות כמטלה לאתר הקורס.

 

 

ניקוד/ציון על המשימה

 • חובת השתתפות. ללא ניקוד.

 • מזכה בניקוד (לדוגמא 5 נקודות). סטודנט שישתתף בתהליך זה (חובת השתתפות) יזכה בניקוד ללא התחשבות בתשובות.

 • הניקוד (בדומה למבחן) מתבסס על התשובות הנכונות. המשקלות לשיקולכם: חלק אישי=60%, חלק קבוצתי=40% או הציון הגבוה מביניהם או כל חלוקה אחרת.

 

היתרונות

 • לקראת שיעור כזה, הסטודנטים יתכוננו, יחזרו על החומר הנלמד.       

 • הסטודנטים ייחשפו לדרכי חשיבה שונות משלהם (הכנה נהדרת למבחן, ולחיים).

 • תהליך המהווה חווית למידה מאתגרת, התורמת ליצירת מעורבות וחשיבה פעילה.

 • חוויה חברתית בינאישית חשובה.

 • המשוב מיידי.

tbl colaboration.JPG

לאתר הראשי TBLC

פרופ' אריק מזור

Team Based Learning

TEAM BASED LEARNING סופי.jpg
bottom of page