top of page

MOOC (Massive Open Online Courses)

קורסים מקוונים הפתוחים לקהל הרחב, הניתנים ע"י מוסדות אקדמים מובלים בעולם ובהנחית טובי המרצים.

קורסים מקוונים קיימים וזמינים כבר עשרות שנים, אך בשלוש השנים האחרונות חלה עליה עצומה בהיצע ה-MOOC  בארץ ובעולם.

מיזמי ה-MOOC המובלים Coursear, edX, Udacity מבית היוצר של האקדמיות הטובות בעולם (MIT, Stanford , Harvard, Princeton, Berkeley כולל נציגות מישראל הטכניון, אונ' ת"א ועוד) מציעים אלפי קורסים במגוון רחב של תחומי דעת (כגון: תכנות, היסטוריה מדעי המוח, חינוך, כלכלה, אמנות ועוד). למיזימים אלו רשומים מיליוני סטודנטים.


איך בנוי MOOC:

קורס MOOC כולל שיעורים פרונטליים בווידיאו, קריאת חומרים, מטלות ומבחנים, ודורש מספר שעות השקעה שבועיות לאורך כל משך הקורס:

  • השעורים בנויים מסרטוני ווידיאו קצרים (בני 7-15 דקות) ממקודי מודל/נושא. סרטונים שפותחו באופן ייחודי המאפשר לימוד עצמי, המשלבים שאלות לבדיקה עצמית – כך שסטודנט יכול לצפות בשיעור בקצב שלו (לרוץ קדימה אם ברור, להאט ולחזור אחורה אם לא ברור) ולבחון את הידע שרכש, בסמוך לתהליך הלימוד.

  • מטלות הקורס יכולת לכלול שאלונים בבידוק אוטומטי, מרחבי עבודה מקוונים וייעודים להגשת עבודות מקוונות (לדוגמא: סביבה לפיתוח אפליקציות), ומטלות כתיבה (לדוגמא: השתתפות בפורום, פרסום בלוג ועוד). ריבוי המשתתפים בקורס MOOC מיישם הלכה למעשה שימוש בהערכת עמיתים כחלק ממנגנון הערכה בקורס, וגם כחלק מתהליך הלימוד עצמו.

  • קורס MOOC מלווה בפורום כיתתי, בו מתייעצים הסטודנטים אחד עם השני ובתמיכה של צוות ההוראה העונה על שאלות ומנהל דיונים – חברי הפורום יכולים לדרג תשובות ולהגיב לפוסטים.

  • ב MOOC  יכולים להשתתף בחינם סטודנטים מכל העולם שאינם מעוניינים בתעודות או בלימודים לתואר. קיימת גם אפשרות ללמידה בתשלום לקבלת תעודה (לדוגמא: $50 לקורס ב- Coursera).

Field of Flowers

קורסי  ה MOOC מתאפיינים ב 3 סוגי לומדים: סטודנטים המכינים עצמם ללימודים אוניברסיטאיים, או משלימים קורסים כחלק מתוכנית הלימודים שלהם. אנשים בכל הגלאים שבוחרים ללמוד להעשרה, ואנשים המכשירים עצמם לטובת הקרירה המקצועית שלהם (מגמת ה- Lifelong Learning).

יתרונות ה MOOC:

  • היוזמה הראשונה (בהובלת Stanford/Coursera) קמה על בסיס הרעיון של קידום החינוך העולמי וצמצום פערים -  אוניברסיטאות עילית ובחינם.

  • בהמשך אימצו את מודל ה MOOC המוסדות האקדמיים במטרה לגייס סטודנטים מהעולם לתוכניות הקיימות בקמפוס, וכתרומה תדמיתית למוסד בתחומים הייחודיים לו.

  • כיום מאמצות אקדמיות רבות את מודל ה MOOC להשגת מטרות מקומיות של המוסד: כמו שיפור ההוראה באמצעות מודלים פדגוגיים מקוונים (כדוגמת הכיתה ההפוכה, Blended Learning), הוראת קורסים שיש להם ביקוש של משתתפים רבים כמו: קורסי מבוא גדולים, קורסי הכנה או/והשלמה.

  • חווית הלמידה של הסטודנט ב MOOC  מתעצמת ומאפשרת גמישות למידה מכל מקום ובכל זמן. איכות התכנים ואופן ההגשה שלהם מגבירים את המוטיבציה וחווית הלימוד, ומפתחים את כישורי הלומד העצמאי.

קישור ל"הוראה באקדמיה", גיליון מס' 4:  קורסי מוּק MOOCs

Field of Flowers
Field of Flowers
bottom of page