top of page

הקלטת שיעורים

בשל הוראה במצב חירום, יוקלטו השיעורים הנלמדים לאורך הסמסטר.
בדף זה הנחיות להקלטת המפגשים בכיתות Streamitup ובכיתות ה-Zoom.  לשימושכם, מדריכי התפעול ניתנים להורדה/הדפסה.

לאור שינוי בצורת אחסון המידע המוקלט ובעיקר כדי להקל על הסטודנטים באיתור התכנים, כל ההקלטות יועלו למיקום אחיד באתרי הקורסים באמצעות הממשק החדש ב-Moodle. 
גם מרצים שמקליטים את התכנים בנפרד, או עושים שימוש בקישורים קיימים מתבקשים להעלות את התכנים המוקלטים לאותו הממשק. 
יש להפנות את הסטודנטים לצפייה בהקלטות דרך ה-Moodle. תוכן ההקלטות יישמר עבור הסטודנטים עד סוף שנה"ל. 
 

video-editor.png

עריכת הקלטות

upload (1).png

העלאת הקלטות אחרות/נוספות לאתר הקורס 

schedule (1).png

זימון מפגש Zoom לפי שעת השיעור במערכת וחשיפת הקלטות באתר הקורס 

video (1).png

כיתות Zoom
כיצד לתפעל את ההקלטה בכיתות הקמפוס? 

teacher.png

כיתות Streamitup 
כיצד לתפעל את ההקלטה בכיתות הקמפוס?

מדריכים

תמיכה טכנית לסטודנט/ית

תמיכה טכנית למרצה

מדריכים להדפסה

זקוק/ה לרשיון זום רופיני?

מדריכי זום נוספים

faq
bottom of page