top of page
moodle.png

פורומט קורס

turnitin.png

Turnitin

noun_arrange_2898405.png

עיצוב וארגון האתר

noun_task_1854456.png

הגשת מטלה מקוונת

בוחן מקוון

Anchor 5

חדש - פורמט קורס נוח לניווט, התמצאות ומעקב למידה

פורמט הקורס החדש - 'נושאים' תומך באופן הלמידה המשולב Blended Learning, אך מומלץ גם בקורסים "רגילים".
הוא מאפשר קלות בניווט, ארגון מידע ברצף ברור של מידע ומשימות ומעקב אחרי הלמידה הן מצד הסטודנט והן מצד המרצה.

 

לסיוע והסבר נוסף בנושא זה פנו אלינו.

Anchor 1

בוחן מקוון יכול לשמש במקום תרגיל, או כהזדמנות להתנסות חוזרת והערכת ידע עצמית של הסטודנטים לאורך הקורס או בסופו.

בבוחן כזה השאלות ברובן אמריקאיות, רב ברירה, אבל לא רק - ניתן להוסיף שאלה פתוחה לצורך הסבר קצר, לבקש העלאת קבצים וכדומה.

לפניכם מספר מדריכים לשימושכם:

בוחן מקוון

מדריכים נוספים לבחנים 

הנחיות ונהלים למרצים

המרכז הארצי לבחינות והערכה

Anchor 2

מטלה מקוונת

עיצוב וארגון המידע באתר הקורס

Anchor 3

אתר הקורס במודל מרכז את חומרי הקורס, מטלות, אפשרויות תקשורת באמצעות ה-MOODLE עם הסטודנטים ועוד.
יצירת סביבת קורס בהירה, ברורה ומאורגנת תקל על הסטודנטים להתמצא ולהבין את מהלך הלמידה בקורס על הנושאים, הציפיות והדרישות בקורס.

עקרונות לעיצוב הקורס:

כיצד לעצב טבלה מארגנת, מאת לילך גל

טבלה מארגנת

טבלה מארגנת בראש הקורס מהווה תיאום ציפיות בין המרצה לסטודנטים.
בטבלה מופיעים המפגשים, כשכל שורה מייצגת מפגש.
עמודות הטבלה יכולות להציג תאריך ושעת המפגש, פורמט – ייצוג של תמהיל המפגש: זום, מטלה א-סינכרונית, שיעור משולב זום עם עבודה בקבוצות או מטלה שיתופית, למידה עצמית, חזרה לזום בסיום וכד'.
בנוסף יכולות להיות גם עמודת זום עם קישורים למפגשים, עמודת הקלטות – שם יופיעו קישורים להקלטות לאחר השיעורים, מטלות, הפניות לחומרי קריאה, מצגות או כל עמודה שתייצג את תכני המפגשים בתמציתיות.

table.png

יחידות הקורס

יחידות הקורס יכולות לייצג שיעורים או נושאים בקורס. חלוקה ליחידות המלוות בכותרות מאפשרת ללומדים לנווט ולהבין במבט אחד את מבנה הקורס כולו והיחידה בפרט על המידע שבה ומה נדרש לעשות בה.

 

כל יחידה מכילה מידע של אותו השיעור/נושא, כמו סרטון, טקסטים מלווים, קישורים, מטלה, פריט להגשה.

יחידות הקורס copy.jpg

יחידות הקורס של פרופ' גיתי יהל, מדעי הים

שינוי מיקום משאב/פעילות בקליק

 

כיצד נעביר בלחיצת עכבר יחידת הוראה, משאב או פעילות למקום חדש בקורס?

 

שמות משמעותיים

מתן שמות משמעותיים למידע המוצג - קישור, מטלה, קובץ וכיוצ"ב, מהווה פירוט מילולי חשוב שמאפשר לסטודנטים להבין איזה מידע מוצג, עוד לפני פתיחת הקישורים.

שם משמעותי יכיל כותרת, תאריך והקשר (שיעור, שבוע, נושא). הדבר נכון לכל תכני הקורס מהיחידות ועד התכנים, הקבצים, המטלות, הקישורים וכו'.

שמות משמעותיים.png

שמות יחידות, תכנים, קבצים ומטלות מקורס של טל לוי, אנגלית

ארגון ועיצוב המידע באתר הקורס - הדרכה מקוונת מאת לילך גל

Turnitin - תוכנה לזיהוי העתקות

Anchor 4

התוכנה אפקטיבית במניעת העתקות והסתמכות-יתר על מקורות. עם זאת משמשת גם כאמצעי למידה עבור הסטודנטים, היא משפרת את ביצועיהם בעריכת פרפרזות ובכתיבת מראי-מקום והפניות וגם הבנת מושג היושרה האקדמית.

מדריכים ותמיכה:

bottom of page