top of page

למידה א-סינכרונית, ללא שיעור במערכת

growth-green.png

מדדי הערכה והתקדמות

למרצה ולסטודנט.ית

interactive-blue.png

אינטראקציות עם התוכן

multimedia-orange.png

תוכן מקוון

online-teacher-yellow.png

נוכחות מרצה

map-lightpurple.png

איך לומדים פה?

הכוונה וארגון המידע

מחוון (תו תקן מוסדי) עקרונות מנחים לבניית יחידות לימוד א-סינכרוניות

מהי למידה עצמית א-סינכרונית?

למידה א-סינכרונית הינה למידה המתקיימת בלמידה מרחוק, ללא הגבלת זמן ומקום.
הלמידה הינה גמישה ומאפשרת למידה עצמית, בקצב אישי ובלוח זמנים שנוח ללומד.
הלמידה מתקיימת בהיקפים משתנים, מתבססת על חומרי תוכן שנבחרו והוכנו מראש על ידי המרצה, על אינטראקציות עם עולם התוכן (משימות לביצוע) ועל מדדי הערכה והתקדמות.

Asynchronous learning.png

מהן תועלות הלמידה הא-סינכרונית?

משימות חקר, סיורים גם וירטואליים

online.png
tools.png

שימוש בכלים, אפליקציות טכנולוגיות משתנות

remote.png

למידה שיתופית מרחוק (ללא כיתה)

cycling.png

גמישות: למידה בקצב אישי, התקדמות מבוססת ביצוע הבנה

checklist (2).png

מדדי התקדמות לסטודנט

book.png

נגישות לחומרי הקורס

אפשרות לחזור על

החומר הנלמד

chili-pepper (4).png

פרו-אקטיביות תוצרי למידה ייחודיים

content.png

ידע של מומחים במגוון ערוצי למידה (שמע, וויזואלי, טקסטואלי)

גמישות

גמישות

גמישות

למידה בקצב אישי, התקדמות מבוססת ביצוע הבנה

למידה בקצב אישי, התקדמות מבוססת ביצוע הבנה

מתי נבחר בלמידה א-סינכרונית?

 • כשתכני קורס מצריכים פחות תיווך: חומר עיוני שניתן ללמוד לבד באופן בהיר.

 • כשתכני הקורס מאפשרים תהליכי למידה שיתופיים הדורשים זמן, חשיבה והעמקה.

 • כשהקורס מכיל תכנים שניתן לתת בהם משימות ללמידה עצמית ומטלות לתרגול ובדיקה עצמית.

 • כשתכני הקורס מאפשרים שימוש במשאבי מידע ברשת: סרטונים, פודקסט, וטקסטים שונים.

 • כאשר חשוב למרצה שהלמידה העצמית והלמידה הקבוצתית תהיינה ללא מגבלת זמן ומקום.

*במהלך השיעור סינכרוני ניתן להקדיש חלק/ים ללמידה עצמית (בצוותים) הסבר נוסף בקישור.

מהי למידה א-סינכרונית?

Anchor 1

המרת שיעור ליחידת למידה א-סינכרונית - המרכיבים המרכזיים

יש להעריך את זמן השקעת הסטודנט.ית בתהליך הלמידה
מחוון (תו תקן מוסדי) - עקרונות לבניית יחידות לימוד א-סינכרוניות

interactive-DARK-BLUE.png

אינטראקציות

מגוון אינטראקציות/מבדקי ידע

היקפים משתנים

בדיקה אוטומטית

מבדק בתוך התוכן

משימות/תוצרי למידה

טווח מורכבות משתנה (הבנה-יישום)

תוצר למידה אישי/דיגיטלי שיתופי

(הפריה הדדית/תובנות/רעיונות).

למידה מעשית - (סיורים, מעבדות, פעילות קהילתית)

multimedia-new-orange.png

תוכן מקוון

תוכן ליבתי

4-6 סרטוני הקניית ידע קצרים וממוקדים
(6-10 דקות לסרטון)

תכני הליבה בהפקה עצמית של המרצה:

 • הקלטה עצמית בזום או בכלי ייעודי אחר

 • המרת מצגת לסרטון:

  • מיקוד, בהירות

  • ויזואליות אחידות סגנונית (תבניות מוכנות)

  • יצירת עניין וסקרנות: הנפשות מרובות עם פתיחה הדרגתית, כותרות שקף כשאלה 

העשרה-הרחבה (אופציונלי)

+תוכן נוסף: מאמרים, אתרים, מומחים, מידע אינפוגרפי ועוד

25-40 דקות

vectorpaint_edited.png

נוכחות  מרצה

map-purp.png

איך לומדים פה

אתר הקורס:

תכולת היחידה,

רצף הלמידה,

דרישות ואופן הערכה

(עובר/לא עובר, ציון)

תקשורת וכו

wall-clock (1).png
wall-clock (1).png
wall-clock (1).png
wall-clock (1).png
wall-clock (1).png

ארגון רצף הלמידה באתר 

map-white.png
תמונה3.png

ארגון המידע: 
יחידות למידה קטנות - כותרות ואייקונים כמכווני דרך, ליצירת שפה ויזואלית ברורה וצמצום העומס הקוגניטיבי

תמונה2.png

בראש היחידה הא-סינכרונית:
איך לומדים פה?
מסלול הלמידה המרכזי , משימות לביצוע, דרישות ואופן הערכה, לוחות זמנים, תנאי התקדמות, דרכי תקשורת עם המרצה.

תמונה3.png

בראשית הקורס: מפת דרכים להצגת אבני הדרך המרכזיות בקורס בסימון היחידות ללמידה עצמית (ללא שיעור במערכת).

blocks.png
location (1).png
מפת דרכים.png
Anchor 2

נוכחות מרצה 

כיצד נגדיל את נוכחות המרצה בלמידה א-סינכרונית?

online-teaching.png

תקשורת רציפה עם המרצה בלמידה מרחוק, הכוללת משוב ומענה לצרכי הלומדים,
מקטינה את תחושת בדידות הלומד, מעודדת מעורבות ומגדילה את המוטיבציה ללמידה

feedback (2).png
chat-group.png
lecturer.png
man.png
woman.png

משובים אישיים למטלות

פורומים/ לוח מודעות

פתיח אישי ייחודי ליחידת ההוראה:
למה חשוב ללמוד את הנושא? סרטון, סיפור קצר/אנקדוטה

הציגו את עצמכם בכרטיס מרצה בראש הקורס בעזרת תמונה או קטע וידאו;
כתבו ללומדים כיצד ניתן ליצור עמכם קשר ובאיזו תדירות תגיבו

Anchor 3

תוכן מקוון

מגוון תכנים המונגשים באמצעים שונים

מרכיבי תוכן מגוונים תורמים ליצירת סקרנות ועניין ללומדים.

חלקו את התכנים ליחידות תוכן ממוקדות (6-10 דק' לסרטון) וציינו את זמן ההשקעה הנדרש לכל יחידת תוכן

multimediaWhite.png
תוכן מקוון שקף_edited.jpg

עקרונות לבניית מצגת אפקטיבית 
חשובים במיוחד למצגות שיומרו לסרטונים ללמידה עצמית

צפו בקישור בפורמט 'הצגה', במסך מלא.

Anchor 4

אינטראקציות עם עולם התוכן: מטלות ובחנים

interactive-white.png

מגוון אינטראקציות/מבדקי ידע, משימות, תוצרי למידה בהיקפים משתנים

Anchor 5

מדדי הערכה והתקדמות למרצה ולסטודנט

growth-white.png

בתהליך הלמידה העצמי הסטודנט צריך להיעזר בחיווי:
מהן הדרישות? מהן המשימות שסיים, כמה עוד נותרו לו?

feedback (1).png
checklist (1).png

ציונים על משימה/ות, על בחנים או תוצר מסכם.
אפשר שהציון יתבסס על פעילות ייעודית (מבחן קבוצתי, Jigsaw) בכיתה

הגדרת ביצוע משימות
כצ'ק ליסט מסייע גם למרצה  וגם לסטודנט

שלבי התקדמות סדורים:

קביעת תנאים להתקדמות

ע"י השלמת פעילות

מבדקי ידע, בחנים,

מטלות אישיות, 
שיתופיות, פורומים

career.png
clipboard.png
bottom of page