ZOOM - מערכת אינטראקטיבית ללימוד מרחוק

 

מערכת ZOOM היא מערכת אינטראקטיבית, המוצעת למרצים ככלי לשיח ודיון בכיתה וירטואלית. במהלך מפגש וירטואלי ניתן לשתף מסך, לשוחח עם המשתתפים והמשתתפים יכולים לראות ולשמוע אלו את אלו בחלוניות וידאו קטנות במעין תצוגת גלריה, לדבר ברשות המרצה, להתכתב בצ'אט, לעקוב אחר חומרי עזר שמציג/ה המרצה כגון מצגת, מסמך וסרטון ובהתאם לרשות המרצה אף להציג תכנים בעצמם.
המערכת קלה ונוחה לתפעול ועובדת בכל הדפדפנים והמכשירים הניידים. המפגשים בין המרצה לסטודנטים, או בין קבוצת סטודנטים, נערכים בחדרים. ניתן לזמן מפגשים מראש ולהקליט את המפגשים המקוונים.

בגרסה החינמית של המער' ניתן לייצר מפגש קבוצתי של עד 100 משתתפים, מוגבל עד ל-40 דקות. אולם רכשנו רישיון ובמידה ואתם רוצים להזמין מפגש וירטואלי ב ZOOM יש ליצור קשר עם היחידה לקידום ההוראה.

שימו לב: את המפגשים יש להנחות ממחשב נייד או נייח, אולם לא מטלפון נייד.
כדאי להקליט את המפגשים בכל מקרה, בכדי שיהיה תיעוד במקרה של תקלות קליטה אצל המשתתפים.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

תועלות ושימושים: 

ניתן להשתמש בכלי זה למפגשי הנחייה מקוונים עם סטודנטים בודדים או עם קבוצות סביב נושא מסוים, כהכנה למבחן, לפגישות הנחייה בעבודות סמינריון, פרויקטי גמר ועוד. כמו כן, ניתן לקיים הרצאה וובינרית עם הסטודנטים ולשתף מצגת במהלכה או לקיים מפגשים מקוונים עם עמיתים לתחום הלימוד מהארץ או מהעולם.

  • למידה פעילה: מתן האפשרות לסטודנטים להגיב, לשאול  בקול או בצ'אט בזמן אמת.

  • תיעוד: אפשרות להקליט את השיעור/מפגש המקוון ולהעלותו לאתר הקורס לצורך חזרה.

  • שיפור התקשורת: בין המרצה לסטודנטים במהלך המפגשים הוירטואליים, מעודד תקשורת אישית ודו שיח.

  • דוגמאות לשימוש:

    • מפגשי הנחיה מקוונים במהלך הסמסטר או לקראת מבחנים בסופו.

    • קיום וובינארים מרובי משתתפים, ללא תלות במיקום.

    • הרצאה מקוונת עם מרצים מתחום הדעת מהארץ או מחו"ל.

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - -

 

עזרי הדרכה:

קישור לחוברת הדרכה מפורטת בעברית

קישור לאתר החברה

קישור למדריך למשתמש בעברית

קישור לסרטון הדרכה בעברית

קישור למדריך למשתמש באנגלית

קישור להסברים ותמיכה באתר החברה

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - -  - - - 

 

+ שימוש בחינם*        + תמיכה בעברית      

* שימוש בתשלום - למפגש של יותר מ 40 דקות, יש ליצור קשר עם היחידה לקידום ההוראה.

הוראה מקוונת || טל: 09-8983059 || sharonn@ruppin.ac.il