הוראת עמיתים – פרופ' אריק מזור

ללמד אחרים זו הדרך הטובה ביותר ללמוד

 

האם ראיתם פעם מקום עבודה שבו אדם אחד מדבר ומשדר וכל השאר רק קולטים, לא יוצרים, לא מחדשים, לא חושבים ולא עובדים בצוות?
אין מקום עבודה כזה. ובכל זאת כך נראות הכיתות שלנו כיום.  הכיתה המסורתית בנויה על מודל האמפיתיאטרון – זוהי בעצם הצגה, וזה המסר שהסיטואציה הזו משדרת: המורה מציג ומדבר והסטודנטים מקשיבים ולא מפריעים. פרופ' מזור פיתח גישה חדשה להוראת עמיתים היוצרת מעורבות, חשיבה ולמידה אינטראקטיבית.

תהליך הוראת העמיתים מתנהל באופן הבא (כ-15 דקות):

  1. השאלה המאתגרת תופיע על המסך (רב ברירה) וכל סטודנט יתבקש לענות עליה באחד מכלי האינטראקציה. ניתן לשלב שאלות ממבחנים קודמים בהם ידוע ש-60-70% טעו בהן.

  2. כל זוג סטודנטים שענה תשובות שונות (A+C  או B+C וכל הלאה) מתבקש להסביר זה לזה את הנימוק מאחורי תשובתם.(3 דק').
    בלמידה מרחוק מומלץ לחלק את הסטודנטים לחדרים בקב' של 3-4 סטודנטים (ההנחה שבקבוצה כזו יהיה מגוון תשובות – 5-6 דק').
    תהליך זה מאלץ את הסטודנטים לנמק ולמקד את תשובתם, להסביר את הרציונל שהנחה אותם בבחירת התשובה וחושף אותם לתהליכי חשיבה מגוונים.

  3. המרצה מעלה שוב את אותה השאלה. הסטודנטים מתבקשים להשיב עליה שוב.

  4. המרצה חושף את התפלגות התשובות (עדיין לא ידועה התשובה הנכונה), הסטודנטים נותרים סקרנים.

  5. המרצה מסביר את התשובה הנכונה והרציונל מאחוריה או פונה לסטודנט 1-2 שענה את התשובה עם ההתפלגות הגבוהה ביותר, ומבקש שיסביר את תשובתו.

ניתן לשלב את התהליך באופנים הבאים:

בפתח שיעור - כשאלה על מאמר שהסטודנטים התבקשו לקרוא, על תוכן השיעור הקודם.

במהלך שיעור - לסיום למידה של נושא גדול, מורכב.

לקראת סוף הסמסטר - כשילוב של שאלות אתגר מסכמות הבוחנות הבנה/יישום, או כהכנה למבחן.

*פרופ' מזור הפך את השיטה לדרך העברת השעורים שלו באופן קבוע.

בשיטת הכיתה ההפוכה, הוא מצפה מהסטודנטים ללמוד לפני השיעור (ספרים, תקצירים, סרטונים), בפתח שיעור מעביר הרצאה של כ-10-15 דק ושאר השיעור מוקדש להתמודדות עם שאלות מאתגרות.

"חשוב ללמד בעזרת שאלות מאתגרות ולא ע"י קריינות של תשובות. כך הסטודנטים יהיו מסוגלים לפתור בעיות שאנחנו לא הצלחנו לפתור וזה יקרה רק אם נקדיש ונשדרג את מיומנויות החשיבה שלהם״

PEER INSTRUCTION – מקבץ מאמרים

להעביר לסטודנטים את האחריות ל'העברת הידע' - פרופ׳ אריק מזור

2.28 דק'

Peer Instruction for Active Learning - פרופ׳ אריק מזור

13.56 דק'

peer-instruction.jpg

From Sage on the Stage to Guide on the Side - פרופ׳ אריק מזור.

הרצאה מלאה, אונ׳ בר-אילן

73 דק'

pxyane_2018_08_28_11_02_41.jpg
menti logo.jpg